COMUNICAT DE PRESĂ

Joi ,Septembrie 16, 2021 - 16:52
Astăzi, 16 septembrie 2021, prin intermediul platformei Zoom, Consiliul Audiovizualului  a organizat pentru regizorii și tehnicienii în inginerie sonoră care activează la posturile de televiziune aflate sub jurisdicția Republicii Moldova seminarul: „TĂRIA SONORĂ – NIVELUL MAXIM PERMIS AL SEMNALELOR AUDIO ÎN PROGRAMELE AUDIOVIZUALE”. La seminar au participat peste 44 de reprezentanți ai furnizorilor de televeviune din cei 61 care își desfășoară activitatea pe teritoriul țării. Trainerul seminarului a fost Artur Corcodel, expert în inginerie sonoră.
În debutul seminarului, președinta Consiliului Audiovizualului, Ala Ursu-Antoci, a salutat toți participanții și le-a mulțumit pentru prezență, menționând că prin intermediul acestui seminar, Consiliul Audiovizualului vine în întâmpinarea furnizorilor de servicii media pentru a-i ajuta să înțeleagă mai bine cum ar putea normaliza tăria sonoră, astfel încât beneficiarii serviciilor de programe să urmărească cu plăcere emisiunile TV.
În discursul său, Artur Corcodel a accentuat că uniformizarea nivelului tăriei sonore poate fi realizată doar cu implicarea resurselor umane. Totodată, a venit cu recomandări tehnice cum poate fi separat și reglat nivelul tăriei sonore în programele audiovizuale, făcând trimitere la mai multe recomandări europene pe acest segment. O chestiune de interes a fost cum poate fi reglat nivelul sunetului în cadrul înregistrărilor live, deoarece când este vorba de emisiuni în direct acest lucru este mai dificil, însă în cazul în care programele respective sunt retransmise în reluare, atunci materialul video urmează a fi prelucrat pentru a corespunde standartelor EBUR-128 din 2014.
O altă problemă care a fost dezbătută s-a referit la faptul că din dorința de a respecta standardele sonore, unii producători de content comprimă produsul audiovizual, pierzând, în final, calitatea sunetului în programele televizate.
În cadrul seminarului ca modele de succes în uniformizarea nivelului tăriei sonore au fost prezentate posturile de televiziune Moldova-1 și Jurnal TV. Astfel, reprezentantul postului public de televiziune Moldova-1, Adrian Țeberneac, a vorbit despre faptul cum a fost implementat acest proiect la furnizorul public național. La fel și reprezentantul Jurnal TV, Dumitru Crețu, și-a împărtășit experiența cu colegii de la alte posturi de televiziune.
Tot în cadrul seminarului, reprezentanții au fost foarte activi, adresând mai multe întrebări trainerului seminarului la care au primit răspunsuri concise și exacte. La final, expertul Artur Corcodel a expediat tuturor participanților plugin-urile care pot fi utilizate pentru uniformizarea tăriei sonore.
Vitalie Bujniță, șeful Direcției Control și Digitalizare, a menționat că după acest seminar, furnizorii vor avea un termen foarte scurt ca să implementeze toate recomandările expertului în inginerie sonoră, pentru asigurarea și respectarea nivelului tăriei sunetului în timpul difuzării serviciilor de programe audiovizuale.
Serviciul Comunicare și relații cu publicul