COMUNICAT DE PRESĂ

Mar ,August 24, 2021 - 15:14
Consiliul Audiovizualului informează că pe data de 23 august 2021 a expirat perioada de depunere a dosarelor la Concursul pentru ocuparea unei funcții vacante de membru al Consiliului de Supraveghere al furnizorului public național de servicii media Compania „Teleradio-Moldova”, în cadrul căruia urmează a fi selectat 1 membru al Consiliului de Supraveghere, reprezentant al unei unități administrativ-teritoriale, alta decât mun. Chișinău, pentru un mandat de 6 ani, anunțat  prin Decizia nr. 26/176 din 15 iulie 2021 (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr. 175-179 din 23 iulie 2021).
La concurs a fost înregistrat un singur dosar de participare:
- Yulia Dimitroglo.
Dat fiind faptul că la Concursul pentru ocuparea unei funcții vacante de membru al Consiliului de Supraveghere al furnizorului public național de servicii media Instituția Publică Compania „Teleradio-Moldova” a fost înregistrat un singur dosar de participare, Consiliul Audiovizualului, în cadrul ședinței publice, va prelungi termenul pentru depunerea dosarelor.
Serviciul Comunicare și relații cu publicul