COMUNICAT DE PRESĂ

Mie ,Iulie 07, 2021 - 11:05
Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a luat act de apelul public lansat de membrii Coaliției Civice Alegeri Libere și Corecte, membrii Platformei Naționale a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic și organizațiile neguvernamentale de media, prin care acuză Consiliul Audiovizualului că tolerează conduita unor furnizori de servicii media care sfidează flagrant prevederile Codului serviciilor media audiovizuale, ale Regulamentului privind conținuturile media audiovizuale, ale Codului electoral, precum și prevederile Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie 2021.
În acest sens, domeniul audiovizual în perioada campaniei electorale a fost și este unul extrem de sensibil, o arenă a luptelor social-politice. În ciuda tentativelor de a atrage Consiliul Audiovizualului în aceste jocuri politice și sociale, instituția menține o prerogativă de bază: reglementarea domeniului audiovizual și neadmiterea încălcării legislației.
În conformitate cu Codul serviciilor media audiovizuale, votul exprimat de fiecare membru în cadrul ședinței publice din 30 iunie 2021 a fost însoțit de argumentare, poziții pe care organul colegial le respectă și nu le poate contracara. Consiliul Audiovizualului nu este bâta furnizorilor de servicii media, iar conform prevederilor prezentului Cod, sancțiunile se aplică individual în funcție de gravitatea încălcării și efectele acesteia.  
În acest context, Consiliul Audiovizualului își onorează cu bună-credință obligația de asigurare a interesului public în domeniul audiovizualului în scopul asigurării unei informări corecte și obiective a populației.
Autoritatea audiovizuală, precizează că urmează examinarea celui de-al doilea raport privind reflectarea campaniei electorale de către cei 16 furnizori tv și radio monitorizați de CA și dacă vor fi semnalate încălcări de la prevederile legislației audiovizuale și electorale, furnizorii de servicii media vor fi dur sancționați.
Consiliul Audiovizualului este o instituție autonomă și independentă care promovează politici transparente și este deschis oricărei colaborări cu furnizorii de servicii media.
În contextul atacurilor la adresa instituției, reiterăm:
- Consiliul Audiovizualului nu va admite atragerea sa în diverse jocuri politice și economice;
- Consiliul Audiovizualului nu va tolera atentate la adresa independenței și autonomiei instituției și a membrilor acesteia.
Apelăm către furnizorii de servicii media să dea dovadă de corectitudine în relațiile cu instituția de reglementare și de respect față de legislația audiovizuală.
 Serviciul Comunicare și relații cu publicul