COMUNICAT DE PRESĂ

Mar ,Iulie 06, 2021 - 15:54
La data de 06 iulie 2021, prin intermediul platformei online Zoom, președintele Consiliului Audiovizualului, Ala Ursu-Antoci, împreună cu membra Consiliului, Tatiana Buraga, șeful Direcției Juridice și Reglementări, Grigore Chițanu, șefa adjunct a Direcției Generale Licențiere, Autorizare și Monitorizare, Victoria Cecan, și Sandra Slovineanu, Serviciul relații externe și integrării europene, au avut o întrevedere cu reprezentanții autorității audiovizuale din Letonia, Aurelija Ieva Druviete, vicepreședintele Consiliului Național pentru mass-media electronică din Letonia, și Dita Ciemina, șefa Direcției Monitorizare, NEPLP.
Discuția s-a axat pe dezvoltarea sectorului audiovizual și cooperarea cu autoritatea de reglementare a domeniului audiovizualului din Letonia.
Aurelija Ieva Druviete, vicepreședintele Consiliului Național pentru mass-media electronică din Letonia, a prezentat activitatea instituției omoloage și echipamentele performante de monitorizare care au scopul de a identifica și preveni conținutul ilegal din media online. De asemenea, Aurelija Ieva Druviete a informat despre standardele internaționale legate de monitorizarea mass-mediei în perioada campaniei electorale și modalitatea de aplicare a metodologiei de monitorizare a mass-media.
În cadrul întrevederii, Ala Ursu-Antoci a adus sincere mulțumiri reprezentanților Consiliului Național pentru mass-media electronică din Letonia și și-a exprimat, o dată în plus, convingerea că relațiile de colaborare între autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale din Letonia și autoritatea audiovizuală din Republica Moldova va cunoaște și în continuare o aprofundare mutuală pe diverse paliere de interes comun, precizând că oportunitatea unei întrevederi va constitui un bun prilej pentru a prelua noi practici și a ne familiariza cu tehnica de monitorizare și stocare a înregistrărilor video/audio a instituției omoloage.
Serviciul Comunicare și relații cu publicul