COMUNICAT DE PRESĂ

Mar ,Iunie 29, 2021 - 15:46
Consiliul Audiovizualului informează că pe data de 28 iunie 2021 a expirat perioada de depunere a dosarelor la Concursul pentru ocuparea funcțiilor vacante de membru al Consiliului de Supraveghere al furnizorului public național de servicii media Compania „Teleradio-Moldova”, în cadrul căruia urmează a fi selectați 2 membri ai Consiliului de Supraveghere, reprezentanți ai unităților administrativ-teritoriale, altele decât mun. Chișinău, pentru un mandat de 6 ani, prelungit prin Decizia nr. 20/141 din 8 iunie 2021 (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr. 142-145 din 11 iunie 2021).
La concurs au fost înregistrate 2 dosare de participare:
1. Inna Zlatovcena;
2. Ian Mihailevschi. 
În total fiind 3 dosare.
Consiliul Audiovizualului, în termen de 15 zile de la data-limită de depunere a dosarelor de participare, va desfășura bilanțul Concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de membru al Consiliului de Supraveghere al furnizorului public național de servicii media Compania „Teleradio-Moldova”.
Serviciul Comunicare și relații cu publicul