COMUNICAT DE PRESĂ

Vin ,Iunie 11, 2021 - 15:01
La data de 11 iunie 2021, prin intermediul platformei Zoom, președintele Consiliului Audiovizualului, Ala Ursu-Antoci, împreună cu membrii Consiliului, Larisa Manole și Tatiana Buraga, au participat la masa rotundă cu genericul „O abordare complexă privind combaterea discursului de ură în Republica Moldova”, organizată de Oficiul Consiliului Europei la Chișinău, în parteneriat cu Comisia Electorală Centrală, Centrul de Instruire Continuă în domeniul electoral și Consiliul Audiovizualului.
 În cadrul mesei rotunde, președintele Consiliului Audiovizualului, Ala Ursu-Antoci, a menționat că: „În contextul campaniei electorale pentru alegerile parlamentare din 11 iulie 2021, Consiliul Audiovizualului va monitoriza cu atenție discursul de ură și instigare la discriminare. În cadrul buletinelor informative se va urmări cu atenție modul de executare a prevederilor legale privind neadmiterea programelor audiovizuale susceptibile de a propaga, incita, promova sau justifica ura rasială, xenofobia, antisemitismul sau alte forme de ură fondate pe intoleranță sau pe discriminarea pe criterii de sex, de rasă, de naționalitate, de religie, de dizabilitate sau de orientare sexuală de către furnizorii de servicii media. În cazul nerespectării acestora,  Consiliul va aplica sancțiunile prevăzute de legislația audiovizuală”.
Cu această ocazie, Ala Ursu-Antoci a adus mulțumiri Consiliului Europei și Asociației Promo-LEX pentru elaborarea Ghidului de evaluare și prelucrare a cazurilor de discurs de ură, apreciind conținutul acestui ghid, care este unul bine structurat și care oferă un set de recomandări pentru dezvoltarea mecanismului intern de monitorizare a discursului de ură în serviciile de programe audiovizuale. Acest ghid va facilita Consiliul Audiovizualului și autoritățile relevante să identifice cazurile de discurs de ură și să combată în mod eficient și adecvat astfel de forme inacceptabile de exprimare în domeniul public, în special în mass-media audiovizuală.
În încheiere, Ala Ursu-Antoci a subliniat că proiectele lansate de Uniunea Europeană și Consiliul Europei vor ajuta, cu siguranță, la atingerea obiectivelor stabilite de Consiliul Audiovizualului, mai cu seamă că recent, angajații Consiliului au participat la un curs de instruire pe tematica monitorizării și sancționării discursului de ură. Totodată, acest curs va permite identificarea și contracararea discursului de ură în procesul de monitorizare a campaniei electorale la alegerile parlamentare din 11 iulie 2021.
Serviciul comunicare și relații cu publicul