COMUNICAT DE PRESĂ

Mar ,Ianuarie 19, 2021 - 09:06
Consiliul Audiovizualului informează că pe data de 18 ianuarie 2021 a expirat perioada de depunere a dosarelor la Concursul repetat pentru ocuparea funcțiilor vacante de membru al Consiliului de Supraveghere al furnizorului public național de servicii media Compania „Teleradio-Moldova”, în cadrul căruia urmează a fi selectați 3 membri ai Consiliului de Supraveghere, pentru un mandat de 6 ani, anunțat prin Decizia nr. 38/236 din 11 decembrie 2020 (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr. 344-351 din 18 decembrie 2020).
La concurs au fost înregistrate 5 dosare de participare:
1.   Victor Borșevici;
2.   Alexandru Verșinin;
3.   Nicolae Scorpan;
4.   Nae-Simion Pleșca;
5.   Dumitru Roibu.
Consiliul Audiovizualului, în termen de 15 zile de la data-limită de depunere a dosarelor de participare, va desfășura bilanțul Concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de membru al Consiliului de Supraveghere al furnizorului public național de servicii media Compania „Teleradio-Moldova”.
Serviciul Comunicare și relații cu publicul