COMUNICAT DE PRESĂ

Joi ,Decembrie 03, 2020 - 15:10
În contextul Hotărârii nr. 35 din 27 noiembrie 2020 a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică și a Legii nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice, în vederea asigurării respectării măsurilor de prevenire și control a infecției COVID-19, Consiliul Audiovizualului aduce la cunoștință următoarele:
1. Accesul persoanelor străine în incinta Consiliului Audiovizualului este restricționat pe întreaga durată a stării de urgență în sănătate publică.
2. Ședințele Consiliului Audiovizualului se organizează cu respectarea normelor de protecție de către membrii Consiliului și angajații prezenți la ședințele publice prin monitorizarea personală a stării de sănătate și purtarea obligatorie a măștilor de protecție.
3. Corespondența va fi recepționată în format electronic la adresa de e-mail: office@cca.md și/sau în formă scrisă prin intermediul Î.S. "POȘTA MOLDOVEI" sau plasată în boxa de la intrarea în sediul Consiliului Audiovizualului.
4. Persoanele vizate în chestiunile incluse pe Ordinea de zi a ședințelor publice ale Consiliului Audiovizualului vor avea posibilitatea de a-și expune punctul de vedere și/sau veni cu comentarii suplimentare prin următoarele posibilități:
a) mesaj în scris via e-mail la adresa: office@cca.md;
b) mesaj video înregistrat pentru a fi prezentat în cadrul ședințelor publice;
c) intervenție audio/video în direct în timpul ședințelor publice prin aplicația Viber la numărul de telefon: 067100267.
 
Serviciul Comunicare și relații cu publicul