COMUNICAT DE PRESĂ

Vin ,Noiembrie 27, 2020 - 12:52
În atenția
 
E.S. Dereck J. Hogan,
Ambasadorul SUA în Republica Moldova
 
E.S. Peter Michalko,
Șeful Delegației Uniunii Europene în Republica Moldova
Doamnei Natalia Morari,
realizatorul talk-showului politic „Politica Nataliei Morari”
 
Portalului de știri Media azi
 
Îmi exprim profundul meu regret în legătură cu lezarea demnității mele, prin intermediul afirmațiilor calomnioase și injurioase făcute de către domnul Valeriu Pașa, expert al Comunității „Watch dog”, în finalul emisiunii „Politica Nataliei Morari” din 26 noiembrie 2020.
În finalul respectivei emisiuni, domnul Valeriu Pașa s-a dedat unui atac mincinos, fără nicio legătură cu realitatea și adevărul, afectându-mi grav reputația profesională și probitatea mea morală.
Concret, domnia sa a menționat: „Vorbim de membrii Consiliului Audiovizualului, în frunte cu un personaj numit Vicol. Da, acest domn Dragoș Vicol este un personaj degradat moral, care nu are dreptul moral... O să explic de ce. Om care a dat afară din casă, l-a lăsat pe drumuri, i-a luat practic apartamentul propriului său tată și l-a lăsat pe drumuri”.
Aceste declarații scandaloase, reiterez, nu au nimic în comun cu adevărul și nu există nicio legătură între activitatea mea profesională și pretinsele acuzații ale domnului Valeriu Pașa.
Mai mult decât atât, fac referință, în acest context, la considerațiile unui reputat jurist, avocat și doctor în drept din Republica Moldova, care menționează că dreptul la onoare și demnitate reprezintă un drept fundamental. Deşi Constituţia R. Moldova nu consacră acestui drept un articol aparte, totuși, art. 32 alin. (2) al Constituţiei (care garantează libertatea opiniei și exprimării) prevede: „Libertatea exprimării nu poate prejudicia onoarea, demnitatea sau dreptul altei persoane la viziune proprie”. Această prevedere presupune egalitatea dreptului la onoare și demnitate cu dreptul la libera exprimare, adică garantarea acestuia la nivelul unui drept fundamental, cel puțin atunci când intră în contradicție cu dreptul (fundamental) la libera exprimare. Mai mult, dreptul la exprimare este fundamental până în momentul când este lezat dreptul la onoare și demnitate. În situația în care se întâmplă o asemenea lezare, nu mai există drept la exprimare.
În context, Legea nr. 64/2010 are drept scop garantarea exercitării dreptului la libera exprimare, precum și asigurarea unui echilibru dintre dreptul la libera exprimare și dreptul la onoare, demnitate, reputație profesională, viață privată și de familie ale persoanei. 
În art. 2 al legii nominalizate, se disting 4 termeni, prin care lezarea dreptului se manifestă: 
1. defăimare – răspândire a informației false care lezează onoarea, demnitatea şi/sau reputația profesională a persoanei; 
2. răspândire a informației – proces de transmitere a informației către alte persoane (cel puțin către o persoană, exceptând persoana lezată); 
3. injurie – exprimare verbală, scrisă sau non-verbală care ofensează intenționat persoana și care contravine normelor de conduită general acceptate într-o societate democratică.
4. discurs care incită la ură – orice formă de exprimare care provoacă, propagă, promovează sau justifică ura rasială, xenofobia, antisemitismul sau alte forme de ură fondate pe intoleranţă.
Prin urmare, putem face uz de dreptul la libera exprimare atâta timp și până la limita încălcării dreptului la onoare, demnitate, reputație profesională, viață privată și de familie a unei alte persoane.
 
                                             Cu respect,
 
Dragoș VICOL,
președinte al Consiliului Audiovizualului,
profesor universitar,
doctor habilitat în filologie