COMUNICAT DE PRESĂ

Joi ,Octombrie 01, 2020 - 12:57
Consiliul Audiovizualului, în cadrul ședinței de astăzi, 01 octombrie 2020, a adoptat Decizia nr. 25/158 - Cu privire la timpul de emisie gratuit acordat concurenților electorali în scopul expunerii programelor electorale și informării alegătorilor de către furnizorii naționali de servicii media audiovizuale.
Astfel:
Ca urmare a faptului că au apărut unele neclarități din partea furnizorilor de servicii media cu privire la timpul de emisie gratuit acordat concurenților electorali în scopul expunerii programelor electorale și informării alegătorilor, Consiliul audiovizualului vine cu următoarele precizări.
Conform art. 70 alin. (4) din Codul electoral: „În campania electorală pentru alegeri parlamentare, prezidențiale și referendumuri republicane, radiodifuzorii naționali, a căror listă este făcută publică de către Consiliul Coordonator al Audiovizualului în primele 3 zile ale perioadei electorale, acordă gratuit concurenților electorali câte 5 minute de emisie la televiziune și 10 minute la radio în scopul expunerii programelor electorale și informării alegătorilor. Timpii de antenă respectivi sunt oferiți în alt spațiu de emisie decât cel rezervat publicității electorale și dezbaterilor electorale”.
Astfel, legiuitorul a impus o obligație furnizorilor naționali să acorde concurenților electorali timp de emisie gratuit în scopul expunerii programelor electorale și informării alegătorilor.
În acest context, pentru a ordona oferirea timpului de emisie gratuit, furnizorii naționali de servicii media vor acorda cele 5 minute la televiziune și 10 minute la radio concurenților electorali o singură dată, în mod integral, în perioada 02 octombrie – 10 octombrie 2020, tuturor concurenților electorali, în condiții egale și nediscriminatorii.
Cu referire la furnizorul național de servicii media audiovizuale Asociația Obștească „Media Alternativă”, fondatoarea postului de televiziune „TV8”, este de menționat că potrivit art. 6 alin. (5) din Legea cu privire la organizațiile necomerciale nr. 86 din 11 iunie 2020: „În perioada campaniei electorale, organizația necomercială nu poate presta servicii și/sau susține material sau gratuit concurenții electorali și nu poate face agitație electorală. Organizația necomercială poate întreprinde acțiuni de promovare a alegerilor, organiza dezbateri între concurenții electorali și monitoriza campaniile electorale și alegerile, în condițiile stabilite de Codul electoral”.
În acest sens, menționăm că art. 7 alin. (3) din Legea cu privire la actele normative nr. 100 din 22 decembrie 2017 statuează: „În cazul în care între două acte normative cu aceeași forță juridică apare un conflict de norme, se aplică prevederile ultimului act normativ adoptat, aprobat sau emis, cu excepția situațiilor prevăzute la art. 5 alin. (3) și (4)”.
În temeiul prevederilor Codului serviciilor media audiovizuale nr. 174 din 08.11.2018 și ale Codului electoral nr. 1381 din 21.11.1997, Consiliul Audiovizualului a decis:
Furnizorii naționali de servicii media audiovizuale: IPNA Compania „Teleradio-Moldova”, fondatoarea posturilor de televiziune „Moldova-1”, „Moldova 2” și a posturilor de radio „Radio Moldova” și „Radio Moldova Tineret”; „General Media Group Corp” SRL, fondatoarea posturilor de televiziune „Publika TV” și „Prime”;  „Telesistem TV” SRL, fondatoarea postului de televiziune „Primul în Moldova”; „Societatea Română de Televiziune”, fondatoarea postului de televiziune „TVR Moldova”; „Real Radio” SRL, fondatoarea postului de televiziune „CTC Mega”; „Telestar Media” SRL, fondatoarea posturilor de televiziune „CANAL 2” și „CANAL 3”; PP „Exclusiv Media” SRL, fondatoarea postului de televiziune „NTV Moldova”; „Reforma Art” SRL, fondatoarea postului de televiziune „Jurnal TV”; ÎCS „PRODIGITAL” SRL, fondatoarea postului de televiziune „PRO TV CHIȘINĂU”, vor acorda gratuit, o singură dată, în mod integral, în perioada 02 octombrie – 10 octombrie 2020, concurenților electorali câte 5 minute de emisie la televiziune și 10 minute la radio în scopul expunerii programelor electorale și informării alegătorilor, în condiții egale și nediscriminatorii.
Serviciul Comunicare și relații cu publicul