Comunicat de presă

Vin ,Septembrie 11, 2020 - 20:52
În cadrul ședinței publice din 30 ianuarie 2020, prin Decizia nr. 3/10, Consiliul Audiovizualului a decis efectuarea unei monitorizări tematice a furnizorilor de servicii media de televiziune la capitolul modului de respectare a prevederilor art. 4 alin. (3) și alin. (7) din Codul serviciilor media audiovizuale. Astfel, în conformitate cu prevederile art. 75 alin. (4) lit. a) și art. 83 alin. (3) lit. a) din Codul serviciilor media audiovizuale al Republicii Moldova, Consiliul Audiovizualului a efectuat monitorizarea posturilor de televiziune: 1. Ședința din 10 iulie 2020 - „Moldova-1”, „Media TV”, „TV Drochia”, „TV PRIM”, „TV Elita” și „Televiziunea Centrală” (în perioada 16-22 mai 2020):  avertizare publică „MEDIA RESURSE” SRL, fondatoarea postului de televiziune „Televiziunea Centrală”, pentru nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (7) – programe locale mai puțin de 80% în limba română. 2. Ședința din 11 august 2020 - „CTC Mega”, „Prime”, „Publika TV”, „Canal 2” și „Canal 3” ( în perioada 17-23 iulie 2020):  avertizare publică „REAL RADIO” SRL, fondatoarea postului de televiziune „CTC Mega”, pentru nerespectarea art. 4 alin. (7) din Codul serviciilor media audiovizuale – programe locale mai puțin de 80% în limba română;  avertizare publică „General Media Group Corp” SRL, fondatoarea postului de televiziune „Prime”, pentru nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (7) din Codul serviciilor media audiovizuale – programe locale mai puțin de 80% în limba română;  avertizare publică „General Media Group Corp” SRL, fondatoarea postului de televiziune „Publika TV”, pentru nerespectarea prevederilor art. 4 alin. (7) din Codul serviciilor media audiovizuale – programe locale mai puțin de 80% în limba română;  avertizare publică „Telestar Media” SRL, fondatoarea postului de televiziune „Canal 2”, pentru nerespectarea art. 4 alin. (9) – programele audiovizuale locale difuzate de către furnizorul de servicii media în orele de maximă audiență a constituit mai puțin de 75%;  avertizare publică „Telestar Media” SRL, fondatoarea postului de televiziune „Canal 3”, pentru nerespectarea art. 4 alin. (3) lit. d), alin. (7) și alin (9) din Codul serviciilor media audiovizuale - emisiuni locale cu durata medie zilnică mai mică de 4 ore, ponderea programelor audiovizuale locale în limba română transmise a constituit mai puțin de 80%, iar a programelor audiovizuale locale difuzate de furnizorul de servicii media în orele de maximă audiență a constituit mai puțin de 75%. 3. Ședința din 25 august 2020 - „Moldova-2”, „Primul în Moldova” și „NTV Moldova” (în perioada 17-23 iulie 2020):  avertizare publică „TELESISTEM TV” SRL, fondatoarea postului de televiziune „Primul în Moldova”, pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (3) lit. c), alin. (7) și alin. (9) din Codul serviciilor media audiovizuale - emisiuni locale cu durata medie zilnică mai mică de 4 ore, ponderea programelor audiovizuale locale în limba română transmise a constituit mai puțin de 80%, iar a programelor audiovizuale locale difuzate de furnizorul de servicii media în orele de maximă audiență a constituit mai puțin de 75%;  avertizare publică PP „Exclusiv Media” SRL, fondatoarea postului de televiziune „NTV Moldova”, pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (7) din Codul serviciilor media audiovizuale – programe locale mai puțin de 80% în limba română. 4. Ședința din 03 septembrie 2020 - „TV 8” și „TVR Moldova” (în perioada 17-23 iulie 2020):  avertizare publică „Societatea Română de Televiziune”, fondatoarea postului de televiziune „TVR Moldova”, pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (3) lit. c) și alin. (9) din Codul serviciilor media audiovizuale - furnizorii privați naționali de servicii media, au obligația de a transmite, în cadrul serviciilor de televiziune, programe audiovizuale locale cu durata medie zilnică de cel puțin 8 ore, iar cel puțin 75% din conținutul programelor respective se difuzează în orele de maximă audiență”. 5. Ședința din 11 septembrie 2020 - „ITV”, „Studio-L”, „Agro TV Moldova”, „NTS”, „SOR-TV”, „ATV COGUK” și „N4” (în perioada 27 mai – 02 iunie 2020):  avertizare publică „MEDIA PRO GROUP” SRL, fondatoarea postului de televiziune „ITV”, pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (7) și alin. (9) din Codul serviciilor media audiovizuale, potrivit cărora furnizorii privați regionali de servicii media, au obligația de a transmite programe audiovizuale locale în proporție de cel puțin 80% în limba română” și cel puțin 75% din conținutul programelor audiovizuale locale se difuzează în orele de maximă audiență;  avertizare publică SC „URANIA FM” SRL, fondatoarea postului de televiziune „NTS”, pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (3) lit. e), alin. (8) și alin. (9) din Codul serviciilor media audiovizuale, potrivit cărora furnizorii privați locali de servicii media, au obligația de a transmite, în cadrul serviciilor de televiziune, programe audiovizuale locale cu durata medie zilnică de cel puțin 2 ore, în proporție de cel puțin 25 % în limba română (furnizori de servicii media ale căror servicii media audiovizuale se adresează comunităților din unitățile administrativ-teritoriale în care o minoritate etnică reprezintă o pondere majoritară) și cel puțin 75% din conținutul programelor respective se difuzează în orele de maximă audiență;  avertizare publică „SELECTCANAL – TV” SRL, fondatoarea postului de televiziune „N4”, pentru încălcarea prevederilor art. 4 alin. (7) din Codul serviciilor media audiovizuale, potrivit căruia furnizorii privați regionali de servicii media, au obligația de a transmite programe audiovizuale locale în proporție de cel puțin 80% în limba română. Serviciul Comunicare și relații cu publicul