COMUNICAT DE PRESĂ

Mar ,Iunie 16, 2020 - 16:29
Comisia cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media a Parlamentului Republicii Moldova a audiat, în ședința din 16 iunie 2020, Raportul cu privire la activitatea Consiliului Audiovizualului în anul 2019. Membrii comisiei au susținut, cu majoritate de voturi  din cei prezenți, Raportul CA.
Președintele CA, Dragoș Vicol, a raportat că Consiliul Audiovizualului și-a îndreptat politicile de reglementare, odată cu intrarea în vigoare, la 01 ianuarie 2019, a Codului serviciilor media audiovizuale, pentru dezvoltarea unei piețe audiovizuale libere și pluraliste în Republica Moldova și pentru protejarea interesului public în cadrul serviciilor audiovizuale ale furnizorilor media. De asemenea, Dragoș Vicol a punctat direcțiile de referință pe care Consiliul Audiovizualului și-a derulat activitatea:
 • Activitatea de licențiere;
 • Televiziunea digitală;
 • Activitatea de autorizare;
 • Monitorizarea serviciilor de programe și controlul activității instituțiilor audiovizuale privind respectarea legislației naționale în vigoare;
 • Monitorizarea distribuitorilor de servicii media audiovizuale;
 • Securizarea spațiului informațional;
 • Măsurarea cotelor de audiență;
 • Alegeri parlamentare și referendumul republican din 24 februarie 2019;
 • Alegeri parlamentare noi în circumscripțiile electorale uninominale nr. 17, 33, 48 și 50 și alegeri locale generale din 20 octombrie 2019 și alegeri locale generale din 03 noiembrie 2019 (turul II);
 • Promovarea politicilor de susținere a furnizorilor de servicii media în producerea programelor audiovizuale;
 • Respectarea normelor ortografice, ortoepice, morfologice și sintactice ale limbii române în serviciile media audiovizuale etc.
Președintele și membrii Consiliului Audiovizualului au oferit răspunsuri detaliate la întrebările membrilor comisiei parlamentare de profil.
 
Serviciul Comunicare și relații cu publicul