COMUNICAT DE PRESĂ

Mar ,Mai 19, 2020 - 08:50
În contextul hotărârilor nr. 10 și nr. 11 din 15 mai 2020 ale Comisiei Naționale extraordinare de sănătate publică și ale Legii nr. 10/2009 privind supravegherea de stat a sănătății publice, Consiliul Audiovizualului a adoptat Ordinul Cu privire la măsurile întreprinse de către Consiliul Audiovizualului în legătură cu declararea stării de urgență în sănătate publică, cu următorul conținut:
1. A interzice accesul persoanelor străine în incinta Consiliului Audiovizualului în perioada 18 mai – 30  iunie 2020, cu revizuirea ulterioară a termenului, reieșind din starea de urgență în sănătate publică.
2. A organiza ședințele Consiliului Audiovizualului cu respectarea normelor de protecție prin purtarea obligatorie de către membrii Consiliului și al angajaților prezenți la ședințele publice a măștilor de protecție.
3. Persoanele vizate în chestiunile incluse pe Ordinea de zi a ședințelor publice ale CA vor avea posibilitatea de a-și expune punctul de vedere și/sau veni cu comentarii suplimentare prin următoarele posibilități:
a) mesaj în scris via e-mail la adresa: office@cca.md;
b) mesaj video înregistrat pentru a fi prezentat în cadrul ședințelor publice;
c) intervenție audio/video în direct în timpul ședințelor publice prin aplicația Viber la numărul de telefon: 067100267.
Serviciul Comunicare și relații cu publicul
Fișiere: