Comunicat de presă

Dum ,Mai 10, 2020 - 17:08
În adresa Consiliului Audiovizualului a parvenit demersul Oficiului Avocatului Poporului, în calitate de Instituţie Naţională pentru Drepturile Omului, semnată de Mihai Cotorobai, în care se menționează: „În activitatea şi în demersurile făcute către autorităţile publice, alte entităţi, Avocaţii Poporului se conduc de standardele internaţionale în domeniul drepturilor omului acceptate de Republica Moldova prin aderarea statului nostru la diverse mecanisme internaţionale. De asemenea, la baza iniţiativelor, demersurilor, reacţiilor ombudsmanilor din ultimele săptămâni se află mai multe recomandări, ghiduri elaborate în perioada pandemiei de COVID-19 de către structuri ale ONU, Consiliului Europei cu privire la subiectele-cheie la care autorităţile statelor urmează să atragă o atenţie sporită, precum şi privind modul în care acestea trebuie să acţioneze pentru asigurarea respectării drepturilor omului în perioada pandemiei de Coronavirus de tip nou. Ideea centrală transmisă este că măsurile de combatere a COVID-19 trebuie să ia în calcul drepturile omului şi că restricţiile impuse de autorităţi pentru a asigura protecţia populaţiei de contaminare cu Coronavirus de tip nou trebuie să fie necesare, legitime, rezonabile şi proporţionale riscului sau ameninţării pentru sănătatea publică.
Găsiţi ataşat textul unui ghid, tradus în română de Oficiul Avocatului Poporului – set de instrumente pentru statele membre ale CoE cu privire la respectarea democraţiei, a statului de drept şi a drepturilor omului în perioada crizei cauzate de COVID-19. Aceste standarde se propun a fi urmate de către autorităţi pentru a face faţă crizei actuale într-un mod în care să fie respectate valorile fundamentale ale democraţiei, statului de drept şi drepturilor omului.
Recomandările Secretarului General al Consiliului Europei, Comisarului pentru drepturile omului al Consiliului Europei, Înaltului Comisar ONU pentru drepturile omului, ale raportorilor şi experţilor ONU pot fi găsite pe paginile oficiale web ale acestor instituţii. De asemenea, Oficiul Avocatului Poporului a instituit o rubrică pe site-ul ombudsman.md, care include cele mai importante documente cu standarde în domeniul drepturilor omului care urmează a fi respectate în perioada pandemiei de COVID-19 – „Experţi internaţionali: drepturile omului pe timp de pandemie”.
Prin prezenta, vă informăm despre existenţa unor atare standarde elaborate în mod expres pentru perioada crizei cauzate de COVID-19, pentru a ne face mai bune înţelese poziţiile şi abordările problemelor tratate şi semnalate de către Avocaţii Poporului în perioada stării de urgenţă. De asemenea, considerăm necesar să vă aducem la cunoştinţă despre existenţa acestor norme şi standarde pentru a vă facilita misiunea de luare a deciziilor în activitatea de gestionare a crizei cu respectarea principiului de abordare bazată pe drepturile omului (ABDO) – în centrul oricăror acţiuni întreprinse de autorităţi trebuie să fie omului şi necesităţile vitale ale acestuia.
Ne exprimăm speranţa că documentul expediat, precum şi rubrica menţionată de pe site-ul ombudsman.md vă vor fi utile în activitatea desfăşurată. De asemenea, reiterăm cu acest prilej deschiderea Oficiului Avocatului Poporului de a vă oieri expertiză/consultanţă în probleme ce ţin de respectarea drepturilor omului în perioada pandemiei şi după aceasta”.
Documentele informative pot fi accesate la acest link: http://ombudsman.md/wp-content/uploads/2020/04/SG2-1.pdf, sau consultate alăturat.
Serviciul Comunicare și relații cu publicul