Comunicat de presă

Mar ,Martie 24, 2020 - 22:48
Consiliul Audiovizualului informează că, întru înăsprirea măsurilor menite să eficientizeze lupta cu coronavirusul de tip nou și să prevină răspândirea masivă a acestuia pe teritoriul Republici Moldova, Comisia pentru Situaţii Excepţionale a Republicii Moldova a adoptat DISPOZIŢIA nr. 3 din 23 martie 2020, care se referă atât la instituțiile medicale, la cetățenii țării, cât și la instituțiile de stat, între care și la Consiliul Audiovizualului. Astfel, la pct. 10 Comisia pentru Situaţii Excepţionale dispune:
„Prin derogare de la art. 80 alin. 3 din Codul serviciilor media audiovizuale, în perioada de acţiune a stării de urgenţă, Şedinţele Consiliului Audiovizualului sunt deliberative cu prezenţa a cel puţin 4 membri. Consiliul Audiovizualului adoptă decizii cu votul majorităţii membrilor prezenţi”.
Dispoziția nr. 3 din 23 martie 2020 poate fi consultată integral la adresa: https://gov.md/sites/default/files/dispozitia_cse_nr.3_anexa.pdf.
 
Serviciul Comunicare și relații cu publicul