COMUNICAT DE PRESĂ

Mar ,Decembrie 08, 2015 - 16:56

Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 8 decembrie 2015, în şedinţă publică.

Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a examinat Proiectul Regulamentului cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie  pentru utilizarea capacităţii multiplexurilor digitale terestre, elaborat în vederea executării Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru anii 2014-2016 şi a modificărilor efectuate la Codul Audiovizualului privind tranziţia şi implementarea televiziunii digitale terestre, aprobat conceptual în şedinţa publică a CCA din 20 martie 2015, prin Decizia nr. 6/34.

Proiectul Regulamentului conţine modificări în baza Avizului Directoratului General pentru Drepturile Omului şi Statul de Drept al Directoratului pentru Societate Informaţională şi Lupta împotriva Crimelor al Departamentului Societăţii Informaţionale (elaborat de Secretariat în baza expertizei expertului independent al Consiliului Europei, dlui Jean-Francois Furnemont), a propunerilor societăţii civile, dar şi a obiecţiilor şi sugestiilor exprimate în cadrul dezbaterilor publice organizate de CCA la 13 noiembrie 2015, la care au participat reprezentanţi ai instituţiilor de stat, ai organizaţiilor neguvernamentale din domeniul mass-media şi proprietari de posturi TV. Prezent la şedinţă, Ion Bunduchi, director executiv la Asociaţia pentru Presa Electronică, a propus ca ofertele serviciilor de programe să fie evaluate după nişte criterii măsurabile, echitabile, ceea ce ar asigura pluralismul mediatic în multiplexuri. În cadrul discuţiilor, membrii CCA au declarat că vor examina propunerile parvenite şi vor aproba varianta finală a Regulamentului în una din şedinţele publice ale CCA ulterioare.

Consiliul Coordonator al Audiovizualului a eliberat Publicaţiei Periodice „EXCLUSIV MEDIA” S.R.L. licenţă de emisie pentru postul de televiziune „NTV Moldova”, al cărui serviciu de programe va fi difuzat prin reţelele distribuitorilor de servicii din ţară. Postul TV va fi unul cu tematică generalistă şi va promova valorile europene. Grila de emisie conţine 57,24% produs autohton şi va include: ştiri, emisiuni analitice, filme artistice, emisiuni publicistice de autor, emisiuni umoristice, emisiuni despre sănătate şi divertisment etc. Noul post de televiziune îşi propune să informeze cetăţenii despre realităţile din Republica Moldova. Totodată, este de menţionat că reprezentanţii postului NTV Moldova au ţinut cont de sugestiile şi recomandările membrilor CCA exprimate în cadrul şedinţei publice a CCA din 3 decembrie, majorând volumul produsului autohton şi renunţând la emisiunile cu caracter-informativ analitic din Federaţia Rusă.

Tot în cadrul şedinţei, membrii CCA au examinat modul de executare a prevederilor legislaţiei în vigoare şi a condiţiilor la autorizaţiile de retransmisie de către distribuitorii de servicii din raioanele Orhei, Teleneşti şi Ungheni. Rezultatele controalelor au atestat că mai mulţi titulari de autorizaţii de retransmisie TV nu respectă oferta serviciilor de programe retransmise aprobată de CCA. Membrii Consiliului au atenţionat distribuitorii de servicii asupra necesităţii respectării stricte a ofertei serviciilor de programe retransmise, iar pentru derogări grave de la legislaţia audiovizuală un titular de autorizaţie de retransmisie TV a fost sancţionat cu avertizare publică.

Informaţia completă despre şedinţa publică de astăzi poate fi găsită pe pagina web a Consiliului Coordonator al Audiovizualului, la rubrica Decizii curente.

Serviciul Comunicare şi relaţii cu publicul