Comunicat de presă

Vin ,Septembrie 27, 2019 - 14:40
Consiliul Audiovizualului a organizat, pe data de 26 septembrie 2019, conferința de presă cu genericul „Consiliul Audiovizualului și provocările campaniei electorale”.
La eveniment a participat președintele Consiliului Audiovizualului, Dragoș Vicol, și membrii CA, Lidia Viziru, Tatiana Buraga, Iulian Roșca și Veronica Cojocaru, precum și reprezentanți ai furnizorilor de servicii media, presa scrisă, on-line etc.
În cadrul conferinței, președintele CA, Dragoș Vicol, a declarat că Autoritatea de reglementare a domeniului comunicării audiovizuale va subscrie, în cadrul ședinței publice din 26 septembrie 2019, Declarației comune cu privire la desfășurarea şi reflectarea campaniei electorale fără discriminare şi discurs de ură, contrasemnată de Oficiul Avocatului Poporului, Consiliul pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalității și Agenţia Relaţii Interetnice.
 Lidia Viziru, membră CA, a descris acțiunile Consiliului Audiovizualului în perioada preelectorală: „Odată cu stabilirea de către Parlamentul Republicii Moldova a datei alegerilor parlamentare noi în circumscripțiile electorale uninominale nr. 17, 33, 48 și 50 și a alegerilor locale generale din 20 octombrie 2019, Consiliul Audiovizualului, în conformitate cu prevederile art. 75 din Codul serviciilor media audiovizuale, ale art. 41 alin. (8) din Codul electoral, dar și a REGULAMENTULUI privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare noi din 20 octombrie 2019 în circumscripțiile electorale uninominale nr. 17, 33, 48 și 50 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova, aprobat prin Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2558 din 9 august 2019, și a REGULAMENTUL privind reflectarea campaniei electorale la alegerile locale generale din 20 octombrie 2019, aprobat prin Hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 2587 din 22 august 2019, a desfășurat, în perioada preelectorală, o serie de acțiuni menite să racordeze activitățile furnizorilor de servicii media de televiziune și radiodifuzine sonoră la buna desfășurare a campaniei electorale, prin:
  • recepționarea și sistematizarea informațiilor prezentate de către furnizorii de servicii media aflați sub jurisdicția Republicii Moldova privind condițiile de oferire a spațiului publicitar (inclusiv prețul/minut) și alte servicii conexe concurenților electorali;
  • aprobarea și remiterea în adresa furnizorilor de servicii media aflați sub jurisdicția Republicii Moldova a formularelor privind informația despre volumul de emisie electorală (spoturi, dezbateri și materiale electorale difuzate în cadrul rubricilor special create pentru reflectarea campaniei electorale, emisiuni informative), inclusiv informația despre spoturile de educație electorală/informare a alegătorilor la alegerile parlamentare noi în circumscripțiile electorale uninominale nr. 17, 33, 48 și 50 și la alegerile locale generale din 20 octombrie 2019;
  • recepționarea, procesarea și aprobarea declarațiilor privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare noi din 20 octombrie 2019 în circumscripțiile electorale uninominale nr. 17, 33, 48 și 50, de către instituțiile audiovizualului din Republica Moldova;
  • recepționarea, procesarea și aprobarea declarațiilor privind reflectarea campaniei electorale la alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 de către instituțiile audiovizualului din Republica Moldova etc.
Astfel, la alegerile parlamentare noi în circumscripțiile electorale uninominale nr. 17, 33, 48 și 50 și la alegerile locale generale din 20 octombrie 2019, 110 furnizori de servicii media (56 TV și 54 Radio) vor oferi, în cadrul serviciilor de programe audiovizuale, spațiu publicitar și alte servicii conexe concurenților electorali. Totodată, doi furnizori de servicii media, pentru neprezentarea informației în timp util la Consiliul Audiovizualului, nu dispun de dreptul de a plasa în serviciile de programe publicitate electorală.
Alegerile parlamentare noi în circumscripțiile electorale uninominale nr. 17, 33, 48 și 50 din 20 octombrie 2019 vor fi reflectate de 65 de furnizori de servicii media (34 TV și 31 Radio); 1 furnizor de servicii media TV va reflecta campania electorală, va organiza dezbateri, dar nu va plasa publicitate electorală; 3 furnizori de servicii media TV nu vor reflecta campania electorală, dar vor organiza dezbateri și vor plasa publicitate electorală; 4 furnizori de servicii media TV vor reflecta campania electorală și vor plasa publicitate electorală, dar nu vor organiza dezbateri; 6 furnizori de servicii media de radiodifuziune sonoră nu vor reflecta campania electorală și nu vor plasa publicitate electorală, dar vor organiza dezbateri; 23 de furnizori de servicii media (9 TV și 14 Radio) nu vor reflecta campania electorală, nu vor organiza dezbateri și nu vor plasa publicitate electorală.
Alegerile locale generale din 20 octombrie 2019 vor fi reflectate de 96 de furnizori de servicii media (50 TV și 46 Radio); 1 furnizor de servicii media TV va reflecta campania electorală, va organiza dezbateri, dar nu va plasa publicitate electorală; 1 furnizor de servicii media TV nu va reflecta campania electorală, va organiza dezbateri, dar nu va plasa publicitate electorală; 10 furnizori de servicii media (2 TV și 8 Radio) nu vor reflecta campania electorală și nu vor plasa publicitate electorală, dar vor organiza dezbateri.
În conformitate cu art. 70 alin. (12) din Codul Electoral: Consiliul Coordonator al Audiovizualului prezintă obligatoriu, o dată la două săptămâni, Comisiei Electorale Centrale rapoarte de monitorizare a modului de reflectare a campaniei electorale de către radiodifuzorii naţionali. Rapoartele de monitorizare trebuie să conţină informaţii referitoare la respectarea normelor legale în reflectarea alegerilor de către radiodifuzori în cadrul tuturor programelor. Cu două zile înainte de alegeri, Consiliul Coordonator al Audiovizualului va prezenta Comisiei Electorale Centrale un raport de totalizare.          
Astfel, Consiliul Audiovizualului a aprobat clasificarea furnizorilor de servicii media aflați în jurisdicția Republicii Moldova: 3 (trei) categorii: furnizori naționali de servicii media, furnizori regionali de servicii media și furnizori locali de servicii media.
 
Lista furnizorilor naționali de servicii media
 
Nr.
 
Denumirea furnizorului
de servicii media
 
 
Postul de radio/
televiziune
 
 
Perioadele de monitorizare
 
 
1.
IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
 
 
,,Radio Moldova”
  1. 1. 20-29 septembrie 2019
 
  1. 2. 30 septembrie – 09 octombrie 2019
  2.  
  3. 3. 10-20 octombrie 2019
2.
IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
 
,,Radio Moldova Tineret”
 
3.
IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
 
„Moldova - 1”
4.
IPNA Compania „Teleradio-Moldova”
 
„Moldova - 2”
5.
„General Media Group Corp” SRL
„Prime”
6.
„Telestar Media” SRL
„Canal 2”
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Consiliul Audiovizualului va monitoriza modul de reflectare a campaniei electorale de către radiodifuzorii naţionali în cadrul tuturor programelor, pe parcursul a 24 de ore, la alegerile parlamentare noi în circumscripțiile electorale uninominale nr. 17, 33, 48 și 50 și la alegerile locale generale din 20 octombrie 2019.
În total, vor fi monitorizate 4.320 de ore de emisie TV și radio.
 
 
Postul de radio/
televiziune
 
 
Ore monitorizate
în perioada
20-29 septembrie 2019
 
Ore monitorizate
în perioada
30 septembrie – 09 octombrie 2019
 
 
Ore monitorizate
în perioada
10-20 octombrie 2019
,,Radio Moldova”
240 de ore
240 de ore
240 de ore
,,Radio Moldova Tineret”
 
240 de ore
240 de ore
240 de ore
„Moldova - 1”
240 de ore
240 de ore
240 de ore
„Moldova - 2”
240 de ore
240 de ore
240 de ore
„Prime”
240 de ore
240 de ore
240 de ore
„Canal 2”
240 de ore
240 de ore
240 de ore
 
Total: 1440  de ore
Total: 1440  de ore
Total: 1440  de ore 
Total campania turul I: 4320  de ore 
 
Monitorizarea va conține și aspecte precum: pluralismul politic, reprezentarea/echilibrul gender, interpretarea buletinelor de știri în limbaj mimico-gestual sau titrare sincron, publicitatea electorală etc.”.
În cadrul conferinței, membra CA, Veronica Cojocaru, a avut o opinie separată referitor la monitorizarea posturilor de televiziune în campania electorală.
Furnizorii de servicii media audiovizuale prezenți la conferință au avut mai multe întrebări cu privire la modul de reflectare a campaniei electorale în cadrul serviciilor de programe, la care membrii CA au oferit răspunsuri explicite.
Serviciul Comunicare și relații cu publicul