Comunicat de presă

Mar ,Februarie 26, 2019 - 11:15

În adresa Consiliului Audiovizualului a parvenit demersul Ambasadei Ucrainei în Republica Moldova (Anexa nr. 1), prin care informează:

Cu privire la indicarea corectă a teritoriilor Ucrainei, temporar ocupate de către Federația Rusă

Republica Autonomă Crimeea și orașul Sevastopol sunt părți inalienabile ale Ucrainei, asupra cărora supremația se exercită prin Constituția și legile Ucrainei.

Întreaga lume civilizată a impus sancțiuni Rusiei, ca pedeapsă pentru anexarea teritoriului Crimeii, parte suverană a Ucrainei. Crimeea nu este nici teritoriu rusesc, nici „teritoriu disputat”. Republica Autonomă Crimeea și orașul Sevastopol sunt teritorii ale Ucrainei, care temporar sunt ocupate de către Federația Rusă.

Conform Rezoluției Adunării Generale a ONU din 27 martie 2014 Nr. 68/262 „Cu privire la integritatea teritorială a Ucrainei”, comunitatea internațională și-a confirmat angajamentul, cerând respectarea suveranității, independenței politice și a integrității teritoriale a Ucrainei în hotarele ei recunoscute pe plan internațional, chemând toate statele de a renunța și de a se abține de la acțiunile îndreptate spre încălcarea parțială sau totală a unității naționale și integrității teritoriale a Ucrainei, inclusiv a oricărei încercări de a schimba hotarele Ucrainei cu ajutorul amenințării sau a utilizării forței sau altor mijloace nelegitime; chemând toate statele, organizațiile internaționale și agențiile specializate de a nu recunoaște schimbările introduse în statutul Republicii Autonome Crimeea și a orașului Sevastopol în baza „referendumului”, desfășurat pe 16 martie 2014, și, de asemenea, de a se abține de la orice altfel de acțiuni sau măsuri care ar putea fi interpretate ca o recunoaștere a oricărui astfel de statut modificat.

Alte Rezoluții ale AG ONU 71/205 „Despre situația drepturilor omului în Republica Autonomă Crimeea și orașul Sevastopol (Ucraina)” oferă o formulare clară a statutului Republicii Autonome Crimeea și a orașului Sevastopol ca părți ale teritoriului Ucrainei și condamnă ocuparea temporară a Crimeei de către Federația Rusă și nu recunosc încercarea anexării ei de către statul ocupant.

Crimeea este Ucraina.

Ucraina contează că, toate părțile și actorii internaționali vor rămâne întotdeauna imparțiali și obiectivi și, de asemenea, vor demonstra respect față de integritatea teritorială și suveranitatea Ucrainei.

Nerespectarea acestor cerințe contravine principiilor fundamentale ale dreptului internațional.”

Serviciul Comunicare și relații cu publicul