Comunicat de presă

Joi ,Ianuarie 31, 2019 - 20:39

CA a desfășurat 3 seminare, unul național și două regionale, pentru furnizorii de servicii media audiovizuale

Consiliul Audiovizualului a desfășurat, cu suportul Consiliului Europei,3 seminare cu genericul „Reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare și referendumul republican din 24 februarie 2019 de către furnizorii de servicii media audiovizuale”, pentru jurnaliştii şi editorii de la posturile de radio și televiziune din Republica Moldova. Primul seminar național a avut loc la Chișinău, pe data de 29 ianuarie 2019,  al doilea seminar – pe data de 30 ianuarie, la Comrat, și cel de-al treilea seminar – pe data de 31 ianuarie, la Bălți. Seminarele au fost organizate în contextul alegerilor parlamentare și a referendumului republican din 24 februarie 2019 și au avut drept scop asigurarea reflectării echitabile, echilibrate și imparțiale a campaniei electorale, promovarea libertății de exprimare și a pluralismului politic în serviciile de televiziune și radiodifuziune ale furnizorilor de servicii media audiovizuale din țară.

La evenimente auparticipat:  Dragoș Vicol, președinte CA; Dumitru Lazur, coordonator de proiecte la Oficiul Consiliului Europei la Chișinău; Victoria Cecan, șefa Direcției monitorizare TV, CA; Victorina Luca, membră a Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității; Ion Bunduchi, director al Asociației Presei Electronice (APEL), membri și reprezentanți ai CA; furnizori de servicii media audiovizuale etc. 

În cuvântul de salut, președintele Consiliul Audiovizualului,Dragoș Vicol, a menționat: „În societatea noastră, cele mai multe evenimente le generează campania electorală. Acest exercițiu a coincis și cu implementarea prevederilor noului Cod al serviciilor media audiovizuale, care a intrat în vigoare începând cu 01 ianuarie 2019 și care fost creat cu eforturi susținute cu suportul Consiliului Europei, a societății civile și a membrilor Consiliului Audiovizualului. Seminarele organizate, la fel cu contribuția Consiliului Europei,constituie o oportunitate de a purta un dialog deschis și constructiv cu furnizorii de servicii media, astfel încât să cuprindă întreg spectrul de elementereferitor la comportamentul și reflectarea campaniei electorale la alegerile parlament și referendumul republican în sistemul electoral mixt în cadrul serviciilor de televiziune și radiodifuziune.Tematicile propuse spre dezbateri vizează mai mult conduita și principiile de comunicare audiovizuale obligatorii în mediatizarea alegerilor, dar și aspecteprivind implementarea prevederilor Codului serviciilor media audiovizuale, pentru a identifica, împreună cu Dvs., răspunsuri la întrebările legate de reflectarea campaniei în condițiile sistemului electoral mixt, ca, în final, furnizorii de servicii media să dea dovadă de corectitudine, echidistanță și imparțialitate la reflectarea campaniei în serviciile TV și Radio”.

Dumitru Lazur, coordonator de proiecte la Oficiul Consiliului Europei la Chișinău: „Am salutat această inițiativă de a organiza aceste seminare, unul național și două regionale, pentru furnizorii de servicii media. Consiliul Europei va oferi asistență Consiliului Audiovizualului și în procesul monitorizării – un expert internațional va asista Direcția Monitorizare pe parcursul campaniei electorale, așa încât rapoartele de monitorizare să corespundă standardelor internaționale. Anterior, împreună cu CA, am reușit să revizuim Metodologia de monitorizare, în care au fost incluse noi prevederi de monitorizare și, odată cu intrarea în vigoare a Codului serviciilor media audiovizuales-au schimbat și regulile de joc. Sperăm că rapoartele și deciziile CA în campania electorală vor fi adoptate prompt, fiindcă Codul nu mai oferă termenul lung de consultări cu posturile TV și radio, să aștepte reacția lor. Dacă unii furnizori vor încălca prevederile legii atunci vor fi aplicate sancțiunile necesare. Pentru Consiliul Europei, acest eveniment este important pentru că e o primă șansă pentru Dvs. de a afla răspunsuri la întrebările ce țin de reflectarea campaniei electorale, dar, în special, de aplicarea prevederilor Codului”.

Lidia Viziru, membră CA, a vorbit despre reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare și referendumul republican din 24 februarie 2019 de către furnizorii de servicii media audiovizuale, făcând trimitere la prevederile Codului serviciilor media audiovizuale, Codul Electoral, Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare și referendumul republican din 24 februarie 2019 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova etc. Totodată, a făcut referință lamodalitatea de prezentare a informației (3 rapoarte aprobate de Consiliul Audiovizualului) cu privire la campania electorală în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova, publicitatea electorală și timpii de antenă (gratuiți/cu plată) oferiți candidaților electorali/participanților la referendum, organizarea dezbaterilor pe circumscripțiile naționale și uninominale ș.a.

Victoria Cecan, șefa Direcției monitorizare TV, a prezentat criteriile de monitorizare a serviciilor de programe ale furnizorilor de servicii media în perioada campaniei electorale, monitorizarea sub aspect cantitativ și calitativ, protejarea pluralismului și diversității politice în cadrul emisiunilor informative șide dezbateri, elaborarea rapoartelor de monitorizare, precum șiMetodologia de monitorizare a radiodifuzorilor aflați sub jurisdicția Republicii Moldova

Victorina Luca, membră a Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității, a îndemnat furnizorii de servicii media audiovizuale să evite discursurile care promovează ura rasială, xenofobia, antisemitismul sau alte forme de ură și intoleranța în societate, dar săopteze pentru un limbaj echilibrat, non-violent și bazat pe respect. De asemenea, este foarte important de a oferi acces persoanelor cu deficiențe de auz și văz la serviciile de programe audiovizuale în campania electorală prin folosirea limbajului mimico-gestual, titrarea buletinelor de știri cu caractere lizibile etc. Victorina Luca le-a recomandat jurnaliștilor să desfășoare o campanie electorală inclusivă, cu oferirea de șanse egale pentru femei și bărbați în alegeri.

Iulian Roșca, membru CA, și-a axat discursul pe conceptul securității informaționale, care este unul relativ nou, dar destul de important, dat fiind faptul că mai multe state sau subiecți internaționali vor avea tentația de a influența, într-un fel sau altul, desfășurarea campaniei electorale, respectiv rezultatele alegerilor parlamentare. Astfel, furnizorii și distribuitorii de serviciile media urmează să respecte cu maximă responsabilitate rigorile art. 17 din Codul serviciilor media audiovizuale, pentru a nu admite ingerințe sau presiuni de ordin politic din afara granițelor Republicii Moldova în spațiul mediatic autohton.

Ion Bunduchi, director al Asociației Presei Electronice (APEL), s-a referit la declarațiile pe care furnizorii de servicii media le-au prezentat la Consiliul Audiovizualului cu privire la reflectarea campaniei electorale; la problema televiziunilor regionale care nu au posibilitate să organizeze dezbateri cu toate circumscripțiile uninominale din Chișinău, invitarea candidaților electorali/participanți la referendum la emisiunile de dezbateri ș.a. Ion Bunduchi a făcut referință și la noile noțiuni care se regăsesc în Codul serviciilor media, la principiile de comunicare și securizare a spațiului informațional, pluralism mediatic, discursul la ură, propagandă. 

În încheiere, expertul media a venit cu recomandarea ca furnizorii de servicii media audiovizuale să elaboreze, să aprobe și să înainteze declarația politicii editoriale în campania electorală cu precauție, pentru că aceste declarații sunt ca o doză de previzibilitate, unde ascultătorul și telespectatorul sunt cei care văd ce s-a angajat să facă un post de radio sau TV în campania electorală, dacă a îndeplinit sau nu angajamentele asumate.

Serviciul Comunicare și relații cu publicul