Comunicat de presă

Vin ,Iunie 15, 2018 - 16:07

„Prezentarea proiectului actualizat și revizuit al metodologiei CCA de monitorizare a radiodifuzorilor”– eveniment organizat de CCA și Proiectul Comun al Uniunii Europene și Consiliului Europei „Promovarea libertății și pluralismului mass-mediei în Republica Moldova”

Consiliul Coordonator al Audiovizualului și Proiectul Comun al Uniunii Europene și Consiliului Europei „Promovarea libertății și pluralismului mass-mediei în Republica Moldova” au organizat, pe data de 14 iunie 2018, masa rotundă cu privire la „Prezentarea proiectului actualizat și revizuit al metodologiei CCA de monitorizare a radiodifuzorilor”.

La eveniment au participat: expertul independent Rast’o Kuzel; Roberta Battista, coordonatoare de proiecte, Departamentul Societate Informațională, Consiliul Europei; membrii CCA; monitorii din cadrul Direcției monitorizare Radio și TV a Consiliului, radiodifuzori și reprezentanți ai mass-media.

Dorina Curnic, membru CCAși moderatoarea mesei rotunde, în cuvântul de salut, a adus sincere mulțumiri Delegației Uniunii Europene și Consiliului Europei pentru conlucrarea eficientă și constructivă din ultimii ani, accentuând: „Colaborarea în cadrul Proiectului Comun „Promovarea libertății și pluralismului mass-mediei în Republica Moldova” este una importantă pentru CCA, în special, pe segmentul monitorizării instituțiilor media audiovizuale, în vederea protejării drepturilor consumatorilor de programe în cadrul serviciilor de televiziune și radio”.

Roberta Battista, coordonatoare de proiecte, Departamentul Societatea Informațională din cadrul Consiliului Europei, a afirmat că, împreună cu expertul internațional Rast’o Kuzel, sunt receptivi în fața unor noi propuneri de modificare a prezentului document, care este destinat să îmbunătățească capacitatea existentăa Consiliului Coordonator al Audiovizualului în ceea ce privește monitorizarea radiodifuzorilor.

Expertul internațional Rast’o Kuzel a prezentat succint Metodologia CCA de monitorizare a radiodifuzorilor, subliniind principalele aspecte precum: analiza cantitativă și calitativă; timpul de acoperire; monitorizarea mass-media în timpul alegerilor; manipularea, dezinformarea și propaganda; discursul instigator la urăși defăimarea; variabilele specifice utilizate la monitorizarea reflectării actorilor politici și a entităților relevante (nume, afiliere, timp direct/indirect, ton, gen) etc. Făcând referință la campaniile electorale, expertul a precizat că: „Cel mai important aspect al tuturor reglementărilor mass-media în timpul alegerilor este găsirea unui echilibru favorabil între respectul pentru independența editorială și necesitatea unor reguli pentru a garanta corectitudinea mijloacelor de informare în masă”.

Elena Merjan, șef adjunct Direcția Generală Licențiere, Autorizare și Monitorizare a CCA, a vorbit despre importanța revizuirii și actualizării prezentei Metodologii, care, în opinia sa, are la bază un șir de răspunsuri concludente la întrebările ce au parvenit din partea radiodifuzorilor în cadrul examinării rapoartelor de monitorizare la alegerile locale noi din 20 mai 2018. Exemplificând prin faptul că, în urma alegerilor locale curente din mun. Chișinău, rezultatele monitorizării au atestat că unele posturi de televiziune au comis derogări, iar alți radiodifuzori au respectat legislația națională audiovizuală. În acest sens, Metodologia CCA de monitorizare va permite identificarea surselor unei știri, evaluarea poziționării știrilor și subiectelor selectate comparativ cu alte subiecte și aspecte, evaluarea cunoștințelor jurnalistului asupra subiecților și temelor implicate, perceperea modului în care limbajul conturează înțelegerea și percepția audienței față de un subiect etc.

Discuțiile s-au axat, în principiu, pe problemele și derogările constatate în reflectarea campaniei electorale la alegerile locale noi ale primarilor în unele localități din data de 20 mai 2018, cum ar fi: lipsa evenimentelor cu caracter electoral organizate de unii concurenți electorali,  timpul egal oferit candidaților, implicarea sau neimplicarea unor posturi de televiziune în reflectarea campaniei, tonul și conotația reflectării, precum și despre acordarea timpului de antenă  egal al concurenților electorali și partidelor politice la alegerile parlamentare mixte etc.

Expertul independent Rast’o Kuzel a apreciat ca un lucru pozitiv faptul că datele rapoartelor de monitorizare în timpul campaniilor electorale realizate de Consiliul Coordonator al Audiovizualului și societatea civilă au atestat aceleași rezultate.

Membrul CCA, Dorina Curnic, a făcut o totalizare a evenimentului, accentuând necesitatea actualizării metodologiei de monitorizare. Totodată, membrul CCA și-a exprimat speranța că, printr-un efort comun, în baza propunerilor și sugestiilor enunțate, metodologia de monitorizare va asigura protecția consumatorilor de programe, respectarea libertăților și a drepturilor fundamentale ale omului, asigurarea pluralismul politic și social, securitatea informațională, diversitatea culturală, lingvistică și religioasă, informareași divertismentul publicului.

După sintetizarea propunerilor și sugestiilor din cadrul mesei rotunde, Metodologia de monitorizare va fi aprobată în cadrul unei ședințe publice a CCA și, ulterior, va fi utilizată în activitatea Direcției monitorizare.

 

Serviciul Comunicare și relații cu publicul