Comunicat de presă

Mar ,Februarie 13, 2018 - 18:13

CCA a aprobat conceptual proiectul Regulamentului privind procedura și condițiile de organizare și desfășurare a licitației pentru selectarea companiei care va efectua măsurarea cotelor de audiență

Consiliul Coordonator al Audiovizualului, în vederea executării dispoziției art. 661 din Codul audiovizualului, care prevede că măsurarea cotelor de audiență se efectuează de către o companie selectată în baza unei licitații publice transparente, cel puțin o dată la 5 ani, a aprobat conceptual, în cadrul ședinței de 12 februarie 2018, proiectul Regulamentului privind procedura și condițiile de organizare și desfășurare a licitației pentru selectarea companiei care va efectua măsurarea cotelor de audiență.

În conformitate cu prevederile art.9 și art.11 din Legea privind transparența în procesul decizional, CCA propune spre consultări publice respectivul proiect de regulament.

Propunerile și recomandările pentru definitivarea Regulamentului privind procedura și condițiile de organizare și desfășurare a licitației pentru selectarea companiei care va efectua măsurarea cotelor de audiență și a proiectului de decizie CCA cu privire la aprobarea regulamentului vor fi prezentate pe suport de hârtie în adresa CCA sau în variantă electronică (office@cca.md) până la data de 01 martie 2018.

Proiectul Regulamentului privind procedura și condițiile de organizare și desfășurare a licitației pentru selectarea companiei care va efectua măsurarea cotelor de audiențăși proiectul de decizie CCA cu privire la aprobarea regulamentuluisunt disponibile pentru accesare pe pagina web a CCA la compartimentul Transparența decizională, rubrica Consultații publice.

 

Serviciul Comunicare și relații cu publicul