COMUNICAT DE PRESĂ

Mar ,Octombrie 19, 2021 - 10:13
Consiliul Audiovizualului informează că la data de 18 octombrie 2021 a expirat perioada de depunere a dosarelor la Concursul pentru ocuparea unei funcții vacante de membru al Consiliului de Supraveghere al furnizorului public național de servicii media Compania „Teleradio-Moldova”, în cadrul căruia urmează a fi selectat 1 membru al Consiliului de Supraveghere, reprezentant al unei unități administrativ-teritoriale, alta decât mun. Chișinău, pentru un mandat de 6 ani, anunțat prin Decizia nr. 26/176 din 15 iulie 2021 și prelungit cu 30 de zile prin Decizia nr. 32/201.
 La concurs nu a fost înregistrat niciun dosar de participare.
 Serviciul Comunicare și relații cu publicul