COMUNICAT DE PRESĂ

Joi ,Octombrie 07, 2021 - 16:33
În perioada 06-07 octombrie 2021, prin intermediul platformei Zoom, Consiliul Audiovizualului a organizat, în parteneriat cu Oficiul Consiliului Europei la Chișinău, seminarul online: AUDIOVIZUALUL AUTOHTON – ÎNTRE ETICĂ ȘI REALITATE”, la care au fost instruiți de către experții media Ion BUNDUCHI, Nadine GOGU, Aneta GONȚA și Evghenii GOLOȘCEAPOV jurnaliștii și editorii de la toate posturile de televiziune și radio din țară. Moderatoarea seminarului a fost membra Consiliului Audiovizualului, Larisa Manole.
La seminar au fost abordate următoarele subiecte:
- Necesitatea delimitării clare a conținutului editorial de cel publicitar;
- Promovarea bunelor practici de susținere a principiului egalității
și nediscriminării;
- Principii etice și deontologice în jurnalism: de la teorie la practică;
- Fațetele dezordinii informației și pericolul pe care îl comportă pentru democrație;
- Asigurarea informării corecte și imparțiale prin prezentarea principalelor
 puncte de vedere aflate în opoziție.
În debutul seminarului, președinta Consiliului Audiovizualului, Ala Ursu-Antoci, a salutat participanții și experții media și le-a mulțumit pentru receptivitate și implicare, menționând că, prin intermediul acestui seminar, Consiliul Audiovizualului vine în întâmpinarea jurnaliștilor și editorilor de la toate posturile de televiziune și radio din țară pentru a-i ajuta să înțeleagă mai bine cum ar putea contribui la dezvoltarea unei prese de calitate, libere și obiective, precizând că rolul și misiunea jurnalistului este de a informa corect, precis, echidistant și echilibrat despre tot ceea ce se întâmplă în societate.
Ion Bunduchi, director executiv al Asociației Presei Electronice din Moldova, care este și autorul Codului serviciilor media audiovizuale, a vorbit despre necesitatea delimitării clare a conținutului editorial de cel publicitar, accentuând importanța eticii în jurnalism și care este cu adevărat misiunea jurnalistului. Totodată, Ion Bunduchi a subliniat că jurnalismul trebuie să fie etic, altfel va dispărea, deoarece nu poate să dăinuie o profesie dacă nu este ghidată de niște norme. Autorul Codului a precizat că societatea are nevoie de jurnalism independent și obiectiv, dar nu poate exista jurnalism independent atâta timp cât avem patroni politici care îngrădesc libertatea de exprimare și au intenția de a raporta informații părtinitoare pentru a îmbunătăți imaginea unor favorizanți. Astfel, expertul a îndemnat toți jurnaliștii să ofere informații verificate și echilibrate, să aleagă cu atenție elementele de cea mai mare importanță și să le prezinte în primul paragraf al știrei.
Evghenii Goloșceapov, membru al Consiliului pentru prevenirea și eliminarea discriminării și asigurarea egalității, a recomandat reprezentanților mass-media ca, atunci când pun la dispoziția publicului o informație despre un anumit eveniment, să evite exprimările care ar putea duce, direct sau indirect, la perpetuarea stereotipurilor, stigmatizarea sau marginalizarea unor persoane sau grupuri de persoane, să excludă din articole sintagmele care fac referire într-un context negativ la originea etnică și limba vorbită.
În cadrul seminarului, Nadine Gogu, directoare executivă a Centrului pentru Jurnalism Independent, a abordat cele mai recente și grave cazuri de încălcare a normelor etice și deontologice de către jurnaliști. De asemenea, a relatat despre cele mai frecvente abateri deontologice identificate la instituțiile media monitorizate – amestecul dintre fapte și opinii și lipsa dreptului la replică. Totodată, le-a sugerat jurnaliștilor să reflecte precis și complet evenimentul, să asigure echilibrul surselor, să citeze cu acuratețe opiniile și să acorde dreptul la opinie tuturor celor implicați semnificativ în eveniment, și, nu în ultimul rând, să respecte cu sfințenie Codul Deontologic al Jurnalistului din Republica Moldova.
Aneta Gonța, cercetătoare media independentă, a venit cu recomandări și exemple despre dezordinea informațională, pericolul pe care îl comportă aceasta pentru democrație și modul în care este trucat conținutul informațional. De asemenea, a vorbit despre tipurile de informare greșită, precizând că dezinformarea este cea mai periculoasă provocare a vremurilor pe care le trăim.
În încheiere, Victoria Cecan, șef adjunct Direcția Generală Licențiere, Autorizare și Monitorizare, a vorbit despre rolul și misiunea jurnalistului, specificând că reprezentanții mass-media, în temeiul libertății de exprimare și al pluralismului de opinie, dar și al rigorilor profesionale, au datoria de a servi cetățeanul, punându-se în slujba adevărului și dreptății sociale, asigurând imparțialitatea și echilibrul prin prezentarea principalelor puncte de vedere aflate în opoziție în cadrul programelor audiovizuale informative, informativ-analitice și de dezbateri. Victoria Cecan a reamintit despre faptul că, conform legislației audiovizuale în vigoare, în virtutea dreptului fundamental la informare, furnizorii de servicii media trebuie să respecte anumite exigențe și, în special, să asigure distincția clară între fapte şi opinii, să informeze cu privire la un fapt sau un eveniment corect, iar informația să fie verificată şi prezentată în mod imparțial şi cu bună-credință.
Serviciul Comunicare și relații cu publicul