CCA VA MONITORIZA POSTURILE TV LA CAPITOLUL RESPECTĂRII PROCENTAJULUI DE PRODUCŢIE AUTOHTONĂ

Joi ,Ianuarie 15, 2015 - 15:48

Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 15 ianuarie, în prima şedinţă publică din 2015.

Luînd în considerare situaţia alarmantă pe piaţa audiovizuală privind difuzarea volumului minim de 30% de produs autohton în limba română în orele de maximă audienţă, fapt ce aduce o atingere gravă dreptului legitim al consumatorilor de programe de a avea acces la emisiuni autohtone  de calitate, Consiliul Coordonator al Audiovizualului şi-a propus drept obiectiv primordial pentru anul 2015  monitorizarea radiodifuzorilor la capitolul respectării procentajului de producţie autohtonă în conformitate cu prevederile Deciziei CCA nr. 185 din 28.12.2012, obiectiv stipulat şi în Strategia de acoperire a teritoriului naţional cu servicii de programe audiovizuale pentru anii 2011-2015.

Astfel,  membrii CCA au decis efectuarea unei sesiuni de monitorizare a serviciilor de programe ale posturilor de televiziune  „Prime”, „Canal 3”, „Canal 2”, „RTR Moldova”, „TV 7”, ”N 4”, „CTC Mega”, ”TVC 21”, ”Jurnal TV”, ”Accent TV”, ”ALT TV”, „Super TV”, „Acasă în Moldova”, ”Euro TV”, „Bravo”, „Ren Moldova” şi „PRO TV CHIŞINĂU” la capitolul respectării procentajului de producţie autohtonă în conformitate cu prevederile Deciziei CCA nr. 185 din 28.12.2012, pentru 7 zile fiecare.

Un alt obiectiv important pentru Consiliul Coordonator al Audiovizualului pe parcursul anului 2015, în contextul alegerilor locale preconizate pentru acest an, va fi monitorizarea echilibrului şi pluralismului de opinie în cadrul emisiunilor informative la posturile de televiziune.

Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a aprobat, cu unanimitate de voturi, Raportul cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova în anul 2014. Raportul de activitate a CCA va fi remis Parlamentului şi va fi plasat pe pagina web a instituţiei.

Tot în cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Coordonator al Audiovizualului şi-a anunţat sprijinul la mediatizarea în spaţiul audiovizual a spotului social de informare a publicului larg şi a actorilor din sectorul justiţiei  privind beneficiile medierii ca un mod alternativ de soluţionare a disputelor între părţi, realizat de Ministerul Justiţiei al Republicii Moldova în vederea executării acţiunii 5.1.3 din Planul de Acţiuni pentru implementarea Strategiei de reformă a sectorului justiţiei pentru anii 2011-2016.

Informaţia completă despre şedinţa publică de astăzi poate fi găsită pe pagina web a Consiliului Coordonator al Audiovizualului, la rubrica Decizii curente.

Serviciul comunicare şi relaţii cu publicul