CCA SOLICITĂ INSTITUŢIILOR AUDIOVIZUALE SĂ REFLECTE OBIECTIV, ECHIDISTANT ŞI IMPARŢIAL CAMPANIA ELECTORALĂ

Vin ,Octombrie 17, 2014 - 14:33

Preşedintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Dinu Ciocan, a susţinut astăzi, 17 octombrie, un briefing cu tema: ”Monitorizarea mass-media audiovizuală în campania  electorală pentru alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014”. În cadrul briefingului, preşedintele CCA a subliniat rolul autorităţii de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale în cadrul unei campanii electorale – monitorizarea şi informarea publicului referitor la asigurarea în emisiunile informative şi analitice a pluralismului de opinie, precum şi accesului concurenţilor electorali la mass-media audiovizuală, dar şi de menirea instituţiilor mass-media – de a oferi publicului informaţii veridice, echidistante şi pluraliste.

În scopul asigurării unui nivel mai mare de transparenţă a activităţii sale, dar şi sporirea gradului de accesibilitate a cetăţenilor la informaţiile de interes public din domeniul audiovizual, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a lansat o nouă versiune a paginii web oficiale: cca.md.

Noua pagină electronică conţine mai multe compartimente, iar informaţia este structurată astfel încât consumatorul de programe să o poată accesa simplu şi rapid. Printre rubricile noi numim: ”Electorala 2014”, ”Protecţia minorilor”, ”Digitalizarea” şi ”Contacte”. Astfel, la rubrica ”Contacte a fost creat un sistem eficient de expediere a mesajelor în vederea eficientizării comunicării cu publicul, iar fiecare persoană are posibilitatea să remită sesizări cu privire la încălcările depistate, precum şi diverse comentarii şi propuneri privind activitatea CCA.  Rubrica ”Electorala 2014 va informa consumatorii de programe atât despre concepţiile de reflectare a campaniei electorale de către radiodifuzorii aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova, cât şi felul în care aceştia îşi desfăşoară activitatea şi se conformează prevederilor legale.

Dat fiind faptul că audiovizualul din Republica Moldova se află în faza de tranziţie de la televiziunea analogică la cea digitală, termenul-limită fiind stabilit pentru 17 iulie 2015, compartimentul ”Digitalizarea” va oferi informaţie pentru radiodifuzori, dar şi pentru populaţie despre serviciile de radiodifuziune digitală terestră.

Printre problemele prioritare ale CCA se află asigurarea drepturilor minorilor şi protecţia acestora în raporturile cu mass-media, de aceea, la rubricile cu accesare rapidă se numără şi ”Protecţia minorilor”.

În această ordine de idei, preşedintele CCA şi-a exprimat încrederea că noua pagină web a Consiliului Coordonator al Audiovizualului va fi un instrument eficient de comunicare cu publicul, cu radiodifuzorii şi cu societatea civilă pentru a asigura dreptul cetăţenilor Republicii Moldova la libera expunere a informaţiilor prin intermediul mijloacelor de televiziune şi radiodifuziune, precum şi dreptul la informare corectă, deplină şi operativă.

De asemenea, Dinu Ciocan, preşedintele CCA, a menţionat că în cadrul şedinţelor publice ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului din 7 şi 13 octombrie au fost aprobate 112 declaraţii ale radiodifuzorilor cu privire la reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, dintre care 97 de radiodifuzori (53 de posturi TV şi 44 de posturi radio) şi-au exprimat intenţia de a reflecta campania electorală, iar 15 radiodifuzori (7 posturi TV şi 8 posturi radio) nu vor reflecta campania electorală.

Pentru aplicarea pct. 8 şi 54 din REGULAMENTUL privind reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova, aprobat prin hotărîrea Comisiei Electorale Centrale nr. 2680 din 30 septembrie 2014, care prevede că „Instituţiile audiovizualului sunt obligate să ţină evidenţa timpilor de antenă oferiţi concurenţilor electorali şi să prezinte săptămânal (în ziua de luni) către CCA şi CEC prin fax şi/sau în format electronic, rapoartele de monitorizare privind volumul de emisie electorală (spoturi, dezbateri şi materiale electorale difuzate în cadrul rubricilor special create pentru reflectarea campaniei electorale), inclusiv informaţia despre difuzarea spoturilor de educaţie electorală/informare a alegătorilor elaborate de CEC în săptămâna precedentă, iar cu două zile înainte de ziua alegerilor – un raport de totalizare”, CCA a elaborat un model de raport, pe care radiodifuzorii urmează să-l completeze cu informaţia solicitată şi să-l prezinte săptămânal. Acest formular va fi transmis astăzi, prin scrisori, acelor radiofuzorilor care s-au angajat să reflecte campania electorală. El conține trei compartimente: Publicitate electorală, Dezbateri electorale și Alte tipuri de programe, în care se vor acorda timpi de antenă concurenților electorali.

Consiliul Coordonator al Audiovizualului va beneficia, în perioada campaniei electorale, de asistenţa Consiliului Europei. În acest sens, în Republica Moldova, la CCA, se va afla expertul Marek Mracka (coordonator de program al organizaţiei de monitorizare a mass-media "MEMO98" din Slovacia), care este şi autorul Metodologiei de monitorizare. Expertul internaţional va acorda asistenţă Direcţiei monitorizare a CCA pentru a asigura ca procesul de monitorizare a campaniei electorale să fie unul corect şi transparent.

Totodată, preşedintele CCA a precizat că în cadrul şedinţei din 13 octombrie, prin Decizia nr. 145 cu privire la examinarea propunerilor de monitorizare a serviciilor de programe pentru perioada campaniei electorale la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014, CCA a aprobat monitorizarea, în perioada 20 octombrie – 30 noiembrie 2014, a principalelor buletine informative ale posturilor de televiziune ”Moldova 1”, ”Prime”, ”Publika TV”, ”Canal 3”, ”Canal 2”, ”N 4”, ”TV 7”, „PRO TV CHIŞINĂU”, ”Jurnal TV”, ”Accent TV”, ”Ren Moldova”, ”RTR Moldova” şi ”Euro TV”. Această decizie mai prevede şi monitorizarea a 25 de posturi de radio la capitolul respectării procentajului de muzică autohtonă şi a volumului de publicitate electorală pentru aceeaşi perioadă.

La final, preşedintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului, Dinu Ciocan, a îndemnat reprezentanţii instituţiilor mass-media audiovizuale din Republica Moldova să reflecte corect, imparţial şi echidistant evenimentele privind evoluţia campaniei electorale, pentru a evita periclitarea mersului firesc al alegerilor şi inducerea în eroare a opiniei publice, în acest fel, contribuind la desfăşurarea unor alegeri libere şi democratice în ţara noastră.

Serviciul Comunicare şi relaţii cu publicul