CCA A SEMNAT UN ACORD DE COOPERARE CU AUTORITATEA PENTRU RADIODIFUZIUNE DIN REPUBLICA MALTA

Mie ,Iunie 24, 2015 - 15:41

Consiliul Coordonator al Audiovizualului a găzduit astăzi, 24 iunie 2015, o delegaţie a Autorităţii pentru Radiodifuziune din Republica Malta, în persoana preşedintelui Anthony J. TABONE şi a membrului autorităţii Pierre CASSAR.

Preşedintele CCA, dl Dinu CIOCAN, şi preşedintele Autorităţii pentru Radiodifuziune din Republica Malta, dl Anthony J. TABONE, au semnat un Acord de cooperare între autorităţi în domeniul audiovizualului.

Acordul de cooperare este în concordanţă cu scopurile şi principiile Convenţiei Europene privind televiziunea transfrontalieră şi cu recomandările Convenţiei Europene privind importanţa audiovizualului pentru libera circulaţie a informaţiei şi a ideilor, ceea ce implică schimb reciproc de informaţii ce ţin de cadrul juridic al funcţionării audiovizualului, de standardele şi elaborările metodologice în domeniu, schimb reciproc de delegaţii, inclusiv în cadrul programelor naţionale de instruire şi stagiere, participări la conferinţe, seminare şi alte activităţi cu caracter internaţional.

Preşedintele CCA, dl Dinu CIOCAN, şi-a exprimat speranţa că: ”Acest acord marchează o nouă etapă în relaţiile dintre autorităţile din Republica Moldova şi din Republica Malta, ceea ce presupune un schimb de informaţii pe diferite domenii de interes comun din domeniul audiovizualului, în mod special fiind vorba de reflectarea campaniei electorale, transparenţa în domeniul audiovizualului, protecţia minorilor în programele audiovizuale etc.”.

De asemenea, dl Dinu CIOCAN a subliniat că ”autoritatea de reglementare din Republica Moldova doreşte să preia anumite experienţe şi practici de la autoritatea de reglementare din Malta privind implementarea directivelor Uniunii Europene în domeniul audiovizualului”.

La rîndul său, dl Anthony J. TABONE a ţinut să menţioneze: ”Că există multe domenii în care Consiliul Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova şi Autoritatea pentru Radiodifuziune din Republica Malta ar putea să colaboreze. Odată cu progresul vertiginos al noilor tehnologii, reglementarea domeniului mass-media devine  o provocare şi o problemă comună în ţări mai mici, cum sînt Malta şi Republica Moldova, de aceea cooperarea şi susţinerea între autorităţile de reglementare este oportună. În contextul actual, şi recomandările Directivei mass-media audiovizuale din 2010 sînt dificil de implementat pentru ţările mici, astfel, schimbul de experienţă şi delegaţii între autorităţile noastre de reglementare va contribui la identificarea unor soluţii viabile pentru aceste probleme”.

Serviciul Comunicare şi relaţii cu publicul