CCA A SANCȚIONAT POSTURILE TV „PRIME”, „PUBLIKA TV”, „CANAL 3”, „CANAL 2”, „ACCENT TV” ŞI „REN MOLDOVA”

Mie ,Mai 27, 2015 - 16:21

Întrunit astăzi, 27 mai, într-o nouă şedinţă publică, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a examinat Raportul de monitorizare a principalelor buletine informative ale posturilor de televiziune „Moldova-1”, „Prime”, „Canal 3”, „Canal 2”, „Publika TV”, „TV 7”, „Accent  TV”, „PRO TV CHIŞINĂU”, „Jurnal TV”, „N 4”, „Realitatea TV”, „Ren Moldova” şi „RTR Moldova”  la capitolul respectării Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale la alegerile locale generale din 14 iunie 2015 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova, pentru perioada 09-17 mai 2015, prezentat de Direcţia Monitorizare TV/Radio.

Datele raportului au atestat că posturile de televiziune supuse monitorizării au difuzat în total 589 de materiale, în cadrul cărora au fost reflectaţi subiecţi politici.

În cadrul ştirilor electorale şi politice au fost mediatizaţi 17 candidaţi electorali la funcţia de primar general al mun. Chişinău. Topul celor 10 candidaţi electorali cei mai frecvent mediatizaţi se prezintă astfel: D. Chirtoacă – 37,8%, V. Chirtoca – 16,5%, M. Babuc – 10,4%, M. Cîrlig – 9,6%, G. Petrenco – 5,8%, I. Caşu – 5,2%, S. Urechean – 4%, O. Nantoi şi V. Klimenco au obţinut aceeaşi pondere de reflectare – de 3,5%, fiind urmaţi de Z. Greceanîi – cu 1,3%.

De asemenea, au fost mediatizate 21 de partide politice. Partidele de guvernămînt au obţinut 18,2%, iar cele de opoziţie şi extraparlamentare au acumulat 77,5%. Dintre toate partidele politice implicate în campania electorală pentru alegerile locale generale din 14 iunie 2015, PSRM a obţinut cel mai mare volum de reflectare – 25%, urmat de PCRM, cu 14,3%. PDM a fost reflectat în volum de 12,9%, PN – 10,5%, PL – 7,4%, MR – 5,8%, iar PLDM – 5,3%. PCNM a obţinut 4,4%, iar PPRM – 3,8%.

În cadrul discuţiilor pe marginea raportului, membrii CCA au evidenţiat faptul că posturile ”Moldova-1”, ”PRO TV CHIȘINĂU”, ”TV 7” şi ”Realitatea TV” au tratat obiectiv şi echidistant evenimentele care au avut loc în perioada de monitorizare, au reflectat candidaţii electorali atît într-o conotaţie pozitivă, cît şi negativă şi neutră, au oferit spaţiu de emisie tuturor candidaţilor electorali şi au acoperit reflectarea electoratului din aproape toate unităţile administrativ-teritoriale.

Totodată, membrii CCA s-au arătat îngrijoraţi de situaţia alarmantă de la posturile de televiziune ”Prime”, ”Publika TV”, ”Canal 2” şi ”Canal 3”. Datele raportului atestă că respectivii radiodifuzori fac partizanat politic unui singur candidat electoral – Partidului Democrat din Moldova.

Posturile de televiziune ”Accent TV” şi ”Ren Moldova” promovează cu prioritate Partidul Socialiştilor şi Partidul Comuniştilor din Republica Moldova.

Raportul a evidenţiat o problemă majoră ce ţine de ponderea mică a prezenţei femeilor în spaţiul mediatic – doar 6,6 la sută. În acest sens, membrii CCA au recomandart editorilor de la posturile de televiziune şi radio să ţină cont de necesitatea de a promova şi de a asigura accesul femeilor la viaţa politică.  

Pentru derogările de la Regulamentul privind reflectarea campaniei electorale la alegerile locale generale din 14 iunie 2015 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova, constatate în urma examinării raportului de monitorizare, CCA a aplicat avertizare publică posturilor de televiziune: „Prime”, „Publika TV”, ”Canal 3”, „Canal 2”, ”Accent TV” şi ”Ren Moldova”.  

Totodată, CCA a recomandat radiodifuzorilor să reflecte în programele audiovizuale  în mod echilibrat, echidistant şi imparţial campania electorală.

Informaţia completă despre şedinţa publică de astăzi poate fi găsită pe pagina web a Consiliului Coordonator al Audiovizualului, la rubrica Decizii curente.

Serviciul Comunicare şi relaţii cu publicul