CCA a sancţionat pentru derogări

Joi ,Februarie 06, 2014 - 01:00

Întrunit în şedinţă publică în ziua de 6 februarie 2014, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a analizat  rapoartele de monitorizare a serviciilor de programe ale posturilor de televiziune ”Moldova 1”, ”Prime”, ”Canal 3”, ”2Plus”, ”N 4”, ”Accent TV”, ”Publika TV”, ”TV 7” şi „PRO TV CHIŞINĂU” la capitolul respectării prevederilor legale de plasare a publicităţii. În cadrul discuţiilor, membrii CCA au constatat că majoritatea radiodifuzorilor au admis încălcări la difuzarea publicităţii, printre acestea fiind: inserarea în serviciile de programe a publicităţii mascate, depăşirea duratei de difuzare a publicităţii pe parcursul unei ore de emisie prevăzută de legislaţie, nedelimitarea spoturilor publicitare prin semnale optice şi acustice faţă de alte părţi ale serviciului de programe, omiterea la finele calupurilor publicitare a mesajelor de promovare a modului sănătos de viaţă, plasarea de produse etc. Posturile de televiziune care nu respectă prevederilor legale de plasare a publicităţii au fost sancţionate. Astfel, ”Moldova 1”, ”Prime”, ”Canal 3”, ”2Plus”, ”N 4”,”Publika TV”, ”TV 7”, „PRO TV CHIŞINĂU” au fost avertizate public și vor fi monitorizate repetat.

În rapoartele de monitorizare figurau și posturile de televiziune Jurnal TV și CTC Mega, dar la solicitarea acestora, examinarea evaluărilor a fost amânată pentru ședința viitoare.

Tot în cadrul şedinţei, autoritatea de reglementare în domeniul audiovizualului a supus analizei rezultatele monitorizării generale a serviciilor de programe ale posturilor de televiziune ”Ren Moldova”, ”RTR Moldova”, ”Acasă în Moldova”, ”A.Film” şi ”Super TV”. S-a constatat că posturile TV monitorizate, cu excepţia ”Super TV”, nu respectă concepţia generală a serviciului de programe la capitolul produs autohton, difuzează filme artistice şi documentare fără a fi titrate sau dublate în limba română, calupurile publicitare nu conţin mesaje de promovare a modului sănătos de viaţă, nu interpretează în limbajul mimico-gestual sau prin titrare sincron cel puţin un buletin de ştiri, operele cinematografice nu sunt însoţite de recomandările şi avertizările acustice şi vizuale, publicitatea retransmisă din alt stat nu este acoperită, difuzează publicitate mascată etc.  Pentru derogările atestate, membrii CCA au sancţionat posturilor de televiziune ”Ren TV Moldova”, ”RTR Moldova” cu amendă și posturile ”A.Film” și ”Acasă în Moldova” cu avertizare publică.

Informaţia completă despre şedinţa de astăzi poate fi găsită pe pagina web a Consiliului Coordonator al Audiovizualului, la rubrica Decizii curente.

 Serviciul comunicare şi relaţii cu publicul