CCA s-a învrednicit de Diploma de merit pentru eforturile depuse în promovarea democrației participative și realizarea politicii

Lun ,Octombrie 16, 2017 - 17:28

Președintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului, dl Dragoș Vicol, a participat astăzi, 16 octombrie 2017, la festivitatea de celebrare a 20 de ani de la adoptarea Codului electoral și instituirea Comisiei Electorale Centrale în calitate de organ de stat permanent, cu genericul  „Democrația contează”.

În cadrul evenimentului, Comisia Electorală Centrală a oferit Diplomă de onoare Consiliului Coordonator al Audiovizualului, în semn de recunoaștere și înaltă apreciere pentru eforturile depuse în promovarea democrației participative și realizarea politicii electorale a Republicii Moldova.

Dl Dragoș Vicol a ținut un discurs în care a apreciat parteneriatul între Consiliul Coordonator al Audiovizualului și Comisia Electorală Centrală în timpul campaniilor electorale. Astfel: „De-a lungul timpului, Comisia Electorală Centrală și Consiliul Coordonator al Audiovizualului se află în relații de parteneriat în vederea asigurării condiţiilor corespunzătoare de exercitare a drepturilor electorale şi de desfăşurare a unor  alegeri libere și corecte. Aceste relații se concretizează prin acțiuni pragmatice și în strânsă legătură cu standardele și principiile europene pentru promovarea democrației și a alegerilor credibile. Astfel, întru asigurarea unei mai bune coordonări şi complementaritate în cadrul proceselor electorale, Consiliul Coordonator al Audiovizualului adoptă Concepţia de reflectare a campaniei electorale pentru alegerile parlamentare, alegerile locale generale şi referendumurile republicane sau locale, pe care o prezintă Comisiei Electorale Centrale. Ulterior, CEC adoptă Regulamentul de reflectare a campaniei electorale de către radiodifuzorii aflați sub jurisdicția Republicii Moldova, în conformitate cu prevederile Codului electoral.

Pe durata campaniilor electorale, Consiliul Coordonator al Audiovizualului supraveghează, în baza Regulamentului aprobat de Comisia Electorală Centrală, ca radiodifuzorii să-și îndeplinească rolul vital în cadrul scrutinelor electorale, deoarece ei sunt cei care informează alegătorii despre concurenţii electorali şi evoluţia campaniei, precum şi despre procesul electoral. Instituțiile audiovizuale oferă platforme candidaţilor pentru comunicarea mesajelor de campanie, a punctelor de vedere ale diferitelor grupuri politice, dar şi despre evoluţiile politice din țară.

 Totodată, Consiliul Coordonator al Audiovizualului, în spiritul respectării libertăţilor şi a drepturilor fundamentale ale omului, monitorizează dacă prin transmisia şi retransmisia serviciilor de programe se realizează şi se asigură pluralismul politic şi social, diversitatea culturală, lingvistică şi religioasă, informarea, educarea şi divertismentul publicului.

Dreptul la vot este unul fundamental și este consfințit în Constituția Republicii Moldova prin art. 38 alin. (1). În acest sens, CCA, alături de Comisia Electorală Centrală, își reconfirmă rolul de promotor al valorilor democratice şi de catalizator al cooperării în domeniul respectării drepturilor persoanelor cu dizabilități. Recent, CCA a modificat Decizia Cu privire la accesul persoanelor cu deficienţe de auz şi văz la serviciile de programe, obligând posturile TV să asigure accesibilitatea persoanelor cu deficiențe de auz sau vedere la serviciile de programe în timpul campaniilor electorale. 

Accesul liber şi corect la mass-media nu implică numai alocarea unui timp de antenă, dar presupune şi corectitudine în programarea acestui acces pentru concurenții electorali, deoarece pentru formarea opiniilor, alegătorul trebuie să se informeze din timp şi din diverse surse, să participe la discuțiile privind problemele comunității. De aceea, radiodifuzorii informează săptămânal, prin intermediul rapoartelor, Comisia Electorală Centrală și Consiliul Coordonator al Audiovizualului despre timpii de antenă oferiți participanților la scrutinele electorale și mediatizarea campaniilor de educare a alegătorilor.

Dat fiind faptul că suntem în perioada preelectorală pentru desfăşurarea referendumului local privind revocarea primarului general al municipiului Chișinău, ne exprimăm ferma convingere că atât Comisia Electorală Centrală, cât şi Consiliul Coordonator al Audiovizualului, au o misiune comună – afirmarea unei platforme publice pentru dezbateri şi pentru reflectarea concurenţilor electorali, contribuind astfel la organizarea şi desfăşurarea corectă a alegerilor prin respectarea drepturilor tuturor participanților la acest proces”.

Serviciul Comunicare și relații cu publicul