CCA: RADIODIFUZORII VOR REFLECTA CAZURILE DE SUICID ÎNTR-UN MOD NON-SENZAŢIONAL, INTELIGENT ȘI CONŞTIENT

Mie ,Iulie 22, 2015 - 14:06

Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 22 iulie 2015, în şedinţă publică. Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a examinat mai multe chestiuni ce țin de activitatea distribuitorilor de servicii de programe. În urma controalelor activităţii în luna iulie 2015 a mai multor întreprinderi audiovizuale au fost constatate abateri de la legislaţia în vigoare. Astfel, titularii de autorizații de retransmisie TV în  a căror activitate au fost atestate derogări grave de la legislația audiovizuală au fost sancționați cu avertizare publică și amendă în valoare de 5400 de lei. Totodată, membrii CCA au atenționat distribuitorii de servicii asupra necesităţii respectării stricte a ofertei serviciilor de programe retransmise aprobată de Consiliul Coordonator al Audiovizualului.

CCA a făcut bilanţul concursului pentru utilizarea frecvenţei radio disponibilă 88,4 MHz – Vulcăneşti, anunţat prin Decizia CCA nr. 20/94 din 05 iunie 2015. La concursuri s-a înscris 1 solicitant: S.C. „Noi Media de Sud” S.R.L., pentru postul de radio „Albena”, care și-a extins aria de emisie asupra or. Vulcăneşti.

Consiliul Coordonator al Audiovizualului a examinat demersul Consiliului Naţional pentru Protecţia Drepturilor Copilului. În contextul recomandărilor „Studiului primar al fenomenului suicidului şi a tentativelor de suicid în rîndul copiilor, în vederea determinării profilului copilului vulnerabil şi a cauzelor fenomenului”, CCA a recomandat radiodifuzorilor aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova să reflecte cazurile de suicid într-un mod non-senzaţional, inteligent, conştient de impactul pe care îl poate avea folosirea unui limbaj specific asupra consumatorilor de programe. Este de menționat că în acest sens, a fost elaborat Ghidul „Reflectarea subiectului suicidului în presă”, care are drept scop de a informa jurnaliştii din Republica Moldova despre principalele practici şi reguli generale de prezentare a subiectului suicidului în mass-media. Această acţiune derivă şi din situaţia în care, în ultima perioadă, s-a majorat numărul cazurilor de suicid în rîndul copiilor, dar şi a angajamentelor internaţionale pe care şi le-a asumat Republica Moldova  privind asigurarea şi protecţia drepturilor copilului.

Tot în cadrul şedinţei de astăzi, la solicitarea Centrului de Guvernare Electronică, CCA a acordat suportul la mediatizarea a 6 (şase) spoturi sociale de informare a cetăţenilor despre posibilitatea şi beneficiile utilizării serviciilor electronice implementate de Guvern. Respectiva iniţiativă are menirea de a asigura o administraţie publică mai transparentă, responsabilă, performantă, capabilă să implementeze eficient agenda de integrare europeană a Republicii Moldova.

De asemenea, Consiliul Coordonator al Audiovizualului, la solicitarea  Consiliului Naţional pentru Asistenţă Juridică Garantată de Stat, a recomandat posturilor de televiziune difuzarea, cu titlu gratuit, a 2 (două) spoturi cu caracter social: „Asistenţa juridică garantată de stat pentru cauze non-penale (civile, contravenţionale, contencios administrativ). Apără-ţi drepturile lezate” şi „Asistenţa juridică garantată de stat pentru cauze penale”.

CCA a aprobat, cu unanimitate de voturi, Raportul cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului în trimestrul II al anului 2015. Acesta va fi publicat pe pagina web a instituției.

Informaţia completă despre şedinţa publică de astăzi poate fi găsită pe pagina web a Consiliului Coordonator al Audiovizualului, la rubrica Decizii curente.

Serviciul comunicare şi relaţii cu publicul