CCA: RADIODIFUZORII AU OBLIGAŢIA SĂ UNIFORMIZEZE NIVELUL SUNETULUI IN PROGRAMELE DE RADIO ŞI TV

Mie ,Decembrie 23, 2015 - 14:41

Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 23 decembrie 2015, în şedinţă publică.

Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a aprobat Regulament cu privire la procedura şi condiţiile de eliberare a licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie pentru utilizarea capacităţii multiplexurilor digitale terestre, elaborat în vederea executării Planului naţional de acţiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană pentru anii 2014-2016 şi a modificărilor efectuate la Codul Audiovizualului privind tranziţia şi implementarea televiziunii digitale terestre, aprobat conceptual în şedinţa publică a CCA din 20 martie 2015, prin Decizia nr. 6/34.

Regulamentul conţine modificări în baza avizelor Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor, a Ministerului Finanţelor, a Asociaţiei patronale a radiodifuzorilor din Republica Moldova, a Directoratului General pentru Drepturile Omului şi Statul de Drept al Directoratului pentru Societate Informaţională şi Lupta împotriva Crimelor al Departamentului Societăţii Informaţionale (elaborat de Secretariat în baza expertizei expertului independent al Consiliului Europei, dlui Jean-Francois Furnemont), a propunerilor societăţii civile, dar şi a obiecţiilor şi sugestiilor exprimate în cadrul dezbaterilor publice organizate de CCA la 13 noiembrie 2015, la care au participat reprezentanţi ai instituţiilor de stat, ai organizaţiilor neguvernamentale din domeniul mass-media şi proprietari de posturi TV.

În cadrul şedinţei, CCA a făcut bilanţul Concursului de selectare a proiectelor de programe audiovizuale în vederea acordării resurselor financiare pentru producere din Fondul de susţinere a radiodifuzorilor, pentru anul 2014, prelungit prin Decizia nr. 194 din 18.12.2014. Astfel, nouă radiodifuzori au continuat în 2015 să realizeze proiectele de emisiuni (9 TV şi 1 radio) câştigătoare la concursul din anul 2014. În cadrul discuţiilor, membrii CCA au apreciat că, comparativ cu anii precedenţi, calitatea emisiunilor realizate de unii radiodifuzori locali a crescut semnificativ, atît prin tematicile abordate şi invitaţii emisiunilor, cît şi prin nivelul şi impactul acestor emisiuni asupra publicului larg. Radiodifuzorii locali au dat dovadă de responsabilitate şi profesionalism, iar banii alocaţi în acest scop au fost utilizaţi pentru a realiza emisiuni calitative, interesante şi educative. CCA va continua şi pe viitor să susţină financiar radiodifuzorii locali în producerea emisiunilor şi a programelor audiovizuale ce abordează subiecte şi probleme de interes public.

Consiliul Coordonator al Audiovizualului a adoptat astăzi o decizie de reglementare prin care radiodifuzorii au obligaţia să nu admită mărirea nivelului sunetului în interiorul programelor, între programe diferite şi  la difuzarea publicităţii,  teleshopping-ului şi promo. Această decizie a fost luată ca urmare a adresărilor parvenite de la consumatorii de programe, de la Comisia securitate naţională, apărare şi ordine publică a Parlamentului Republicii Moldova, a autosesizării Consiliului Coordonator al Audiovizualului referitor la modul de difuzare de către posturile de televiziune şi radio din Republica Moldova a publicităţii şi teleshopping-ului, dar şi ţinînd cont de experienţa altor state europene rezultată din aplicarea Recomandării EBU R128-2011 – „Normalizarea tăriei sonore şi nivelul maxim permis al semnalelor audio”, adoptată de European Broadcasting Union (EBU). Verificările efectuate de CCA au stabilit că nivelul sunetului cu care este difuzat calupul publicitar este cu mult mai mare decât nivelul sunetului celorlalte emisiuni, programe sau filme, fapt ce creează disconfort telespectatorilor şi ascultătorilor şi provoacă o stare de şoc emoţional nu doar asupra minorilor, ci şi a maturilor.

Informaţia completă despre şedinţa publică de astăzi poate fi găsită pe pagina web a Consiliului Coordonator al Audiovizualului, la rubrica Decizii curente.

Serviciul Comunicare şi relaţii cu publicul