CCA promovează respectarea exprimării pluraliste de opinii și de idei

Mar ,Decembrie 10, 2013 - 00:00

Pe agenda de lucru a ședinței CCA din 10.12.13 au fost incluse mai multe sesizări privind asigurarea pluralismului de opinii în cadrul unor emisiuni de la posturile de televiziune: „Accent TV”, ”Publika TV”, ”Moldova 1”.

 În primul caz, Gheorghe Erizanu, directorul Editurii Cartier, și-a exprimat dezacordul faţă de declaraţiile făcute de prezentatorul Corneliu Mihalache şi invitata sa, deputata PRCM, Ina Şupac, în cadrul emisiunii „În direct” la postul de televiziune „Accent TV”.

Membrii CCA au constatat că moderatorul emisiunii  a comis abateri de la Codul audiovizualului, Codul de conduită al radiodifuzorilor, Codul deontologic al jurnalistului, prin utilizarea unui limbaj vulgar și admițând atacuri la persoană, calificând activitatea celor puși în discuție drept „infracțiune” și proferând amenințări, toate acestea în absența persoanelor vizate. Deputata PCRM, Ina Șupac, beneficiind de dreptul de a participa în ședință publică, a încercat să facă presiuni asupra membrilor CCA, promovându-și ideile politice, asta în condițiile în care președintele CCA, Marian Pocaznoi, a precizat, în repetate rânduri, că nu sînt examinate poziția, opiniile sau declarațiile făcute de deputata PCRM în cadrul unei emisiuni și că CCA respectă dreptul fiecăruia de a transmite idei și opinii prin intermediul instituțiilor media, dar ședințele Consiliului nu pot fi transformate în tribună politică, iar autoritatea de reglementare în domeniul audiovizualului supraveghează ca posturile de televiziune și radio să-și exercite misiunea de a informa respectând legislația în vigoare, în cazul dat, dacă emisiunea ”În direct” de la postul de televiziune ”Accent TV” a fost realizată în conformitate cu standardele legale.

Membrii CCA au precizat că, deși în cadrul acestei emisiuni au fost aduse ofense unor persoane concrete, autorilor de manual și directorului Editurii Cartier, reparația daunelor morale poate fi obținută doar prin solicitarea dreptului la replică, prevăzut de art. 16, sau adresându-se în instanța de judecată. Unii membri CCA consideră că a fost lezată reputația unui agent economic, brandul Editurii Cartier fiind prezentat într-un context negativ, defăimător, iar în acest caz adresarea în judecată le-ar putea repara prejudiciul adus bunului nume al producătorului de carte.

Constatând încălcarea dreptului consumatorului de programe  la informare completă, obiectivă și veridică, art.10 din Codul audiovizualului și a art. 4 din Codul de conduită al radiodifuzorilor, ținând cont de faptul că postul de televiziune „Accent TV” se află la prima abatere și luând în considerare faptul că misiunea CCA este de a asigura respectarea cadrului legal, membrii Consiliului au decis să atenționeze acest radiodifuzor solicitându-i intrarea în câmpul legalității.

Cea de a doua sesizare examinată a fost depusă de deputata PCRM, Ina Șupac, împotriva realizatorilor emisiunii „Fabrika”, difuzată de postul de televiziune „Publika TV”. Printre cele mai grave acuzații aduse de petiționară sunt cele de dezbinare interetnică și de negare a Holocaustului. Analizând cu mare atenție fiecare enunț din emisiune, angajații de la Direcția monitorizare, precum și membrii CCA nu au constatat nici o replică sau afirmație care să confirme sau să fie pasibilă de a sugera acuzațiile formulate în sesizare. Totodată, s-a constatat că în emisiune s-a respectat principiul pluralismului de opinii și de idei în toate elementele structurale: titlul, cei patru invitați, prestația moderatorului. Evenimentele istorice au fost comentate din perspective polare diferite, au fost evidențiate atât momentele pozitive, cât și cele negative, discuția desfășurându-se într-o atmosferă calmă, manifestând respect față de opiniile oponenților, moderatorul favorizând exprimarea opiniilor divergente. 

Astfel, în urma dezbaterilor, membrii CCA, constatând absența abaterilor invocate, cu unanimitate de voturi, au respins sesizarea deputatei PCRM, Ina Șupac.

În cel de-al treilea caz, instituția publică autonomă în domeniul audiovizualului a fost sesizată de Iurie Muntean, secretar executiv al Comitetului Central al Partidului Comuniştilor din Republica Moldova, cu privire la activitatea postului public de televiziune ”Moldova 1”. Petiționarul invocă încălcarea echilibrului și pluralismului politico-social de către radiodifuzorul public, și anume la modul în care a fost reflectat mitingul împotriva actualei guvernări, organizat de PCRM în Piața Marii Adunări Naţionale. Membrii CCA au respins sesizarea ca nefondată, constatând că postul de televiziune „Moldova 1”, în cadrul buletinului informativ „Mesager” din 23 noiembrie 2013, a respectat echilibrul și pluralismul politic, evenimentele au fost prezentate drept știrea zilei, fiind dispuse primele în ordinea informațiilor difuzate. Totodată, membrii CCA au atras atenția asupra faptului că idependența editorială a unui radiodifuzor este garantată de lege și nimeni nu poate face ingerințe asupra acestuia.

În ședința de astăzi, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a analizat rapoartele de monitorizare tematică a serviciilor de programe ale posturilor de radio Fresh FM, Radio Chişinău, KISS FM şi Radio Stil/Стильное Радио la capitolul respectării procentajului de muzică autohtonă, în conformitate cu prevederile Deciziei CCA nr. 51 din 12 aprilie 2007, şi a condiţiilor de plasare a publicităţii, conform prevederilor legislaţiei în vigoare. Membrii CCA au constatat că posturile de radio Fresh FM, Radio Chişinău, KISS FM difuzează, în medie, 30 la sută de muzică autohtonă, iar Radio Stil/Стильное Радио nu respectă această pondere, difuzând muzica autohtonă preponderent noaptea, fapt pentru care a fost sancţionat cu avertizare publică.

În discuţie au fost puse şi o serie de alte chestiuni ce ţin de activitatea radiodifuzorilor şi distribuitorilor de servicii, informaţii detaliate găsiţi pe pagina electronică a CCA, la rubrica Decizii curente.

Serviciul comunicare şi relaţii cu publicul