CCA A ORGANIZAT SEMINARE PENTRU RADIODIFUZORII ŞI DISTRIBUITORII DE SERVICII DIN ZONELE DE NORD ŞI SUD ALE ŢĂRII

Lun ,Decembrie 21, 2015 - 15:20

Consiliul Coordonator al Audiovizualului a desfăşurat, în zilele de 17 şi 18 decembrie 2015, la Comrat şi, respectiv, Bălţi, două seminare zonale pentru radiodifuzorii locali şi distribuitorii de servicii din regiunile de nord şi sud ale Republicii Moldova.

La seminarele cu genericul ”Audiovizualul autohton – realităţi şi perspective” au participat membri şi angajaţi CCA, reprezentanţi ai Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (MTIC), ai Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei (ANRCETI), Oficiului Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului (OHCHR), ai Consiliului pentru prevenirea şi eliminarea discriminării şi asigurarea egalităţii (CPPEDAE), ai Agenţiei de Stat pentru Proprietatea Intelectuală (AGEPI) ş.a.

Vitalie Boboc, reprezentantul MTIC, a afirmat că Programul de tranziţie de la TV analogică terestră la TV digitală terestră prevede lansarea a 3 multiplexe naţionale şi a 21 de multiplexe regionale. Licenţele de utilizare a frecvenţelor/canalelor TV pentru crearea multiplexelor cu acoperire naţională vor fi eliberate ÎS "Radiocomunicaţii", acest fapt este condiţionat şi de faptul că întreprinderea dispune de infrastructura necesară, cum ar fi piloni, echipamente, linii de transport a semnalului etc. Pînă la finele anului 2015, urmează a fi dat în exploatare primul multiplex naţional de televiziune digitală terestră A, iar celelalte două multiplexe naţionale – B şi C – vor fi date în exploatare pînă la finele anului 2017.

Reprezentantul ANRCETI, Ala Baidauz, a menţionat că Agenţia a eliberat deja ÎS „Radiocomunicaţii” licenţă de utilizare a frecvenţelor/canalelor TV pentru crearea şi furnizarea primului multiplex digital terestru cu acoperire naţională, în vederea asigurării preluării şi difuzării serviciilor de programe audiovizuale. O mare preocupare însă sînt multiplexele regionale. Radiodifuzorii locali/regionali vor avea posibilitatea asocierii în asociaţii pentru construirea şi operarea multiplexelor regionale.

Recomandări pentru posturile de televiziune cum să evite promovarea stereotipurilor de gen în materialele media a făcut Natalia Duminică, reprezentantul OHCHR. Printre acestea: utilizarea unui limbaj corect; formularea unui mesaj obiectiv; folosirea imaginilor/capturilor video relevante din Republica Moldova, mai puţin de pe site-urile străine; spargerea şi combaterea stereotipurilor şi a prejudecăţilor; eliminarea stimei şi a atitudinii discriminatorii şi interacţionarea cu actorii de profil.

Şi Alina Calugher, reprezentantul CPPEDAE, s-a referit la stereotipuri şi prejudecăţi, accentuînd rolul pe care îl are mass-media în dialogul intercultural. De aceea, mesajul transmis publicului trebuie să fie unul corect, echidistant şi obiectiv, să nu instige la ură şi discriminare şi să nu conţină etichetări la adresa reprezentanţilor minorităţilor naţionale şi persoanelor vulnerabile.

Cele mai multe discuţii le-au stîrnit mecanismul de percepere a plăţilor pentru drepturile de autor şi conexe. Prezent la seminare, Sergiu Brînză, reprezentantul AGEPI, a specificat că radiodifuzorii au obligaţia de a încheia contracte cu titularii drepturilor de autor şi drepturilor conexe pentru operele muzicale difuzate în propriile servicii de programe.

Problema respectării dreptului de autor şi drepturilor conexe de către radiodifuzori este una complexă, dat fiind faptul că în ţară activează cîteva asociaţii, cu statut diferit, care ar asigura interesele autorilor de opere muzicale şi care pretind la obligativitatea posturilor TV şi a distribuitorilor de servicii de a încheia contracte separate. În cadrul discuţiilor pe marginea acestui subiect, radiodifuzorii locali s-au arătat nemulţumiţi de taxele exorbitante, ce variază de la 500.000 de lei pînă la cîteva milioane, pe care le revendică fiecare asociaţie în parte, iar pentru că nu pot achita aceste taxe, radiodifuzorii sînt purtaţi prin instanţele de judecată. Totodată, ei au enunţat şi unele propuneri: ca radiodifuzorii şi distribuitorii de servicii locali, care au venituri modeste, să fie trataţi diferenţiat faţă de radiodifuzorii din Chişinău, şi să existe o singură asociaţie de drepturi de autor care să aibă dreptul de a colecta remuneraţii.

Pentru că există încă multe neclarităţi la stabilirea tarifelor pentru valorificarea creaţiilor de către radiodifuzori, din moment ce nu există o metodologie clară care prevede modul de calculare a cuantumului taxei, dar şi alte probleme la acest capitol, membrii CCA au propus organizarea unei mese rotunde cu participarea reprezentanţilor Comisiei parlamentare cultură, educaţie, cercetare, tineret, sport şi mass-media, ai asociaţiilor pentru drepturile de autor şi drepturi conexe, ai radiodifuzoriilor şi distribuitorilor de servicii, dar şi a experţilor în domeniu.

 

Desfăşurarea acestor seminare au drept scop dezvoltarea unui dialog constructiv, o comunicare directă cu titularii licenţelor de emisie şi autorizaţii de retransmisie pentru a găsi şi oferi soluţii problemelor semnalate de actorii de pe piaţa audiovizuală.

 

Serviciul comunicare şi relaţii cu publicul