CCA: ÎN CAZURI DRAMATICE, RADIODIFUZORII AU OBLIGAŢIA SĂ ACŢIONEZE ÎN INTERESUL SUPERIOR AL COPILULUI VICTIMĂ

Vin ,Februarie 26, 2016 - 15:22

Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 26 februarie 2016, în şedinţă publică.

26 februarie 1996 – prima şedinţă a Consiliului Coordonator al Audiovizualului

În debutul şedinţei, preşedintele CCA, dl Dinu Ciocan, a menţionat că acum 20 de ani, pe data de 26 februarie 1996, a avut loc prima şedinţă a Consiliului Coordonator al Audiovizualului, ocazie cu care a felicitat şi a adus sincere mulţumiri membrilor, angajaţilor, dar şi celor care au activat şi şi-au adus contribuţia la reglementarea şi dezvoltarea domeniului audiovizual în Republica Moldova.

Consiliul Coordonator al Audiovizualului a examinat sesizarea dlui Iurie Garaba, adjunctul procurorului general, în care se menţionează că postul de televiziune „PRO TV CHIȘINĂU”, prin difuzarea, în cadrul buletinului informativ „Știrile Pro TV” din 20.01.2016, a subiectului: „Omor învăluit în mister la Cimişlia. Un băiat de 16 ani şi-a ucis colegul de 13 ani. Motivul: victima ar fi numit cu cuvinte urîte iubita suspectului. Cum s-a întîmplat totul (video)”, a admis derogări de la Constituţia Republicii Moldova (art. 21) şi Legea cu privire la protecţia copiilor împotriva impactului negativ al informaţiei.

În cadrul dezbaterilor publice, membrii CCA au constatat că în subiectul sus-numit nu a fost protejată identitatea copilului, au fost făcute publice: localitatea, vîrsta, situaţia familială şi numele copilului. În imagini video au fost prezentate şcoala unde învaţă minorii, sala sportivă unde a fost săvîrşită crima şi casa minorului decedat. Totodată, jurnalistul a utilizat arbitrar termenul procesual „învinuit”, fiind astfel încălcat principiul prezumţiei nevinovăţiei. Pentru aceste abateri, postul de televiziune „PRO TV CHIȘINĂU” a fost avertizat public.

Consiliul Coordonator al Audiovizualului, în nenumărate rînduri, a atenţionat radiodifuzorii ca atunci cînd relatează despre cazuri dramatice, nenorociri, suiciduri, abuzuri, nu este suficient să proceseze electronic imaginile copiilor victime; în aceste cazuri, trebuie aplicate măsuri de protecţie a identităţii şi faţă de rudele victimelor, şi pentru localitatea sau adresa unde s-a produs cazul, în interesul superior al copilului victimă.

Autoritatea de reglementare în comunicarea audiovizuală a examinat şi sesizarea Ministerului Tehnologiei Informaţiei şi Comunicaţiilor (MTIC), care a informat CCA că în urma monitorizării de către Î.S. „Centrul Naţional pentru Frecvenţe Radio” a spectrului de frecvenţe radio a fost fixată lipsa în eter a unor staţii de radiodifuziune sonoră terestră în localităţile: Călaraşi, Căuşeni, Vadul lui Vodă, Bălţi, Hînceşti, Vulcăneşti, Protegailovca, Glodeni, Rezina, Briceni şi Edineţ, pentru o perioadă de timp mai mare de 45 de zile. Luînd în considerare faptul că posturile de radio „Triumf FM”, „Radio Naţional FM”, „Noroc”; „Dialog FM”, „HIT FM”, „Radio Stil/ Стильное Радио” şi „FRESH FM”, care deţin aceste frecvenţe, nu au informat Consiliul Coordonator al Audiovizualului despre întreruperea activităţii pentru o perioadă mai mare de 45 de zile, membrii CCA au decis sancţionarea respectivilor radiodifuzori cu avertizare publică. De asemenea, posturilor de radio sancţionate le-au fost oferite un termen de 5 zile pentru a intra în legalitate şi a începe activitatea pe respectivele frecvenţe.

CCA a sancţionat, în mod repetat, cu amendă în valoare de 3 600 de lei postul de televiziune „N4”, pentru că nu s-a conformat deciziilor CCA nr. 44/222 din 29.12.2015 şi nr. 3/18 din 11 februarie 2016 şi nu a prezentat explicaţii şi dovada legală a dreptului de difuzare a operelor audiovizuale nominalizate în sesizările ,,SMG Moviel Limited” şi a Asociaţiei Obşteşti „Asociaţia Naţională pentru Protecţia Creaţiei Intelectuale”.

În cadrul şedinţei de astăzi, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a aprobat un Plan Comun de măsuri,  în parteneriat cu Agenţia Medicamentului şi Dispozitivelor Medicale, privind promovarea sănătăţii publice şi protecţia consumatorilor de automedicaţia necontrolată în mediul audiovizual din Republica Moldova pentru anul 2016. Acest acord de colaborare are drept scop respectarea legislaţiei în vigoare cu privire la plasarea spoturilor publicitare în cadrul serviciilor de programe audiovizuale la produsele farmaceutice şi tratamentele medicale de către radiodifuzorii aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova; contracararea automedicaţiei necontrolate şi educarea populaţiei în vederea promovării unui mod sănătos de viaţă. În acest sens, va fi realizată o monitorizare tematică a serviciilor de programe la capitolul Respectarea condiţiilor de plasare a publicităţii la produsele farmaceutice şi tratamentele medicale de către radiodifuzorii aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova.

Informaţia completă despre şedinţa publică de astăzi poate fi găsită pe pagina web a Consiliului Coordonator al Audiovizualului, la rubrica Decizii curente.

Serviciul Comunicare şi relaţii cu publicul