CCA: JURNALIŞTII TREBUIE SĂ ACTIVEZE ÎN INTERESUL SUPERIOR AL CETĂŢENILOR

Joi ,Ianuarie 14, 2016 - 17:11

În contextul ultimelor evenimente derulate în societate, Consiliul Coordonator al Audiovizualului, în calitatea sa de garant al interesului public în domeniul audiovizualului, face un apel către jurnalişti şi editori din instituţiile media audiovizuale să trateze corect şi echidistant evenimentele politice din ţară.

Totodată, CCA le reaminteşte instituţiilor mass-media audiovizuale că nu trebuie să deservească interesele politice, ci să asigure în serviciile de programe respectarea principiului echilibrului social-politic, a echidistanţei şi a obiectivităţii, astfel încît informaţia care compune ştirea să fie veridică, să nu fie deformat sensul realităţii, pentru a oferi cetăţenilor informaţii corecte, obiective şi pluraliste.

Fiind convins că libertatea de exprimare şi asigurarea accesului neîngrădit la orice informaţie de interes public constituie fundamente esenţiale ale unei societăţi democratice, Consiliul Coordonator al Audiovizualului condamnă îngrădirea dreptului la informaţie a jurnaliştilor, la libertatea de a primi și comunica informații și idei, consfințite în articolul 10 al Convenţiei Europene pentru Drepturile Omului şi formulate expres în legislaţia naţională, articolele 8, 9 şi 10 din Codul Audiovizualului.

În acest sens, Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale solicită radiodifuzorilor aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova să dea dovadă de maximă responsabilitate şi să respecte cu stricteţe rigorile Codului audiovizualului, să asigure libertatea de exprimare şi accesul neîngrădit la orice informaţie, să prezinte corect şi imparţial evenimentele de interes public şi să garanteze respectarea exprimării pluraliste de idei şi opinii în programele audiovizuale.

Serviciul Comunicare şi relaţii cu publicul