CCA INSISTĂ ASUPRA RESPECTĂRII STRICTE A OFERTEI SERVICIILOR DE PROGRAME DE CĂTRE DISTRIBUITORII DE SERVICII

Vin ,Iulie 03, 2015 - 13:32

Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 3 iulie, în şedinţă publică. Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a examinat mai multe chestiuni ce țin nemijlocit de activitatea distribuitorilor de servicii de programe.

Astfel, în urma controalelor activităţii a mai multor distribuitori de servicii din mun. Chişinău, raioanele Ialoveni, Criuleni, Hînceşti, Leova, Basarabeasca, Cahul, Cantemir şi Taraclia, au fost constatate abateri de la legislaţia audiovizuală în vigoare. Totodată, în s.  Alexandru Ioan Cuza şi Burlăceni, r-nul Cahul, a fost depistată activitatea ilegală de retransmisie a posturilor TV de către întreprinderea „VTV Media” SRL, cu sediul în or. Vulcăneşti.

În cadrul discuțiilor pe marginea rezultatelor controalelor, membrii CCA au decis sesizarea organele afacerilor interne privind activitatea ilegală de retransmisie a posturilor TV din r-nul Cahul, precum şi sancţionarea persoanelor care se fac vinovate de astfel de acţiuni. De asemenea, membrii Consiliului au atenționat distribuitorii de servicii asupra necesităţii respectării stricte a ofertei serviciilor de programe retransmise aprobată de Consiliul Coordonator al Audiovizualului, iar titularii de autorizații de retransmisie TV în  a căror activitate au fost atestate derogări grave de la legislația audiovizuală au fost sanționați cu avertizare publică și amenzi în valoare de 1800 de lei.

Tot în cadrul ședinței, CCA a avizat proiectul Hotărîrii de Guvern „Cu privire la aprobarea Strategiei de Integrare a Minorităţilor Naţionale a Republicii Moldova (2015-2020)”.

Informaţia completă despre şedinţa publică de astăzi poate fi găsită pe pagina web a Consiliului Coordonator al Audiovizualului, la rubrica Decizii curente.

Serviciul comunicare şi relaţii cu publicul