CCA infirmă acuzațiile formulate de ÎCS Jurnal de Chișinău Plus

Vin ,Decembrie 20, 2013 - 00:00

Consiliul Coordonator al Audiovizualului  a examinat, astăzi, în ședință publică, solicitările ÎCS Jurnal de Chișinău Plus cu privire la demisia membrilor CCA și cu privire la achitarea, în termen de 15 zile, a unui pretins prejudiciu în valoare de 2 291 175, 15 lei.

Potrivit ÎCS Jurnal de Chișinău Plus, CCA a favorizat concurența neloială prin faptul că în perioada 10.03.2011-30.11.2012 nu a sancționat  posturile TV pentru difuzarea filmelor fără  subtitrare și prin faptul că nu aplică sancțiuni și nu investighează cazurile de încălcare a drepturilor de autor și a drepturilor conexe.

Membrii CCA au prezentat punctual argumentele prin care au respins acuzațiile formulate de radiodifuzor. Astfel, în anul 2012, pentru abateri de la art. 11 alin.  (7) al Codului audiovizualului, care vizează protecția patrimoniului  lingvistic și obligativitatea dublării sau subtitrării filmelor străine, CCA a aplicat optsprezece avertizări publice  și o amendă mai multor radiodifuzori. Totodată, membrii Consiliului au subliniat faptul că misiunea instituției este de a coordona activitatea radiodifuzorilor  în vederea respectării interesului public și nu de a fi neapărat o „bâtă” împotriva actorilor de pe piață, în acest context era important de a crea condiții și posturilor de televiziune de a intra în legalitate, așa cum prevede legislația. Acest scop, în mare măsură, a fost atins, întrucât majoritatea radiodifuzorilor difuzează filmele cu subtitrare. Totuși, pentru a verifica starea de lucruri a fost propusă o nouă sesiune de monitorizare tematică la acest capitol.

CCA și-a reiterat poziția în problema protecției drepturilor de autor și a drepturilor conexe. Atât legislația națională, cât și normele europene atribuie competențele de a investiga, de a constata și sancționa pentru violarea drepturilor de autor și drepturilor conexe altor instituții. În acest sens, a fost invocată practica europeană și opinia experților europeni în domeniu, totodată, juriștii CCA au adus argumentele normative naționale. Astfel, în Republica Moldova, întru contracararea încălcării dreptului de autor şi a drepturilor conexe este în vigoare Legea privind dreptul de autor şi drepturile conexe adoptată în anul 2010. Anume această lege stabileşte expres despăgubirile şi remediile ce pot fi acordate şi utilizate în cazul violării dreptului de autor şi a drepturilor conexe. Iar Codul contravenţional prin art. 96 „Încălcarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe” prevede expres răspunderea pentru nerespectarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe, stabilind la art. 400 că autoritatea competentă să soluționeze aceste cauze contravenționale este Ministerul Afacerilor Interne.  

Consiliul Coordonator al Audiovizualului califică acuzațiile ÎCS Jurnal de Chișinău Plus drept presiune asupra autorității de reglementare în domeniul audiovizualului.

Serviciul comunicare și relații cu publicul