CCA impune respectarea pluralismului de opinii în emisiunile informative

Mie ,Martie 19, 2014 - 17:40

Raportul de monitorizare privind respectarea principiului echilibrului social-politic, echidistanţei şi obiectivităţii în cadrul emisiunilor informative de către posturile de televiziune „Moldova 1”, „Prime”, „2 Plus”, „Publika TV”, „Jurnal TV”, „N 4”, „PRO TV CHIŞINĂU”, „TV 7”, „Accent TV” şi „Canal 3”, conform prevederilor art. 7 din Codul audiovizualului.

Întrunit astăzi, 19 martie, în şedinţă publică, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a analizat Raportul de monitorizare privind respectarea principiului echilibrului social-politic, echidistanţei şi obiectivităţii în cadrul emisiunilor informative de către posturile de televiziune „Moldova 1”, „Prime”, „2 Plus”, „Publika TV”, „Jurnal TV”, „N 4”, „PRO TV CHIŞINĂU”, „TV 7”, „Accent TV” şi „Canal 3”, conform prevederilor art. 7 din Codul audiovizualului.

Rezultatele monitorizării au atestat că dintre toţi subiecţii politici prezenţi în buletinele în ştiri ale celor 10 posturi de televiziune, cea mai mare pondere de reflectare au avut reprezentanţii Guvernului și Parlamentului, fiind urmaţi de principalul partid de opoziţie – PCRM. În calitatea sa de prim-ministru al Republicii Moldova, Iurie Leancă, a fost cel mai mediatizat actor politic, urmat de Igor Corman, preşedintele Parlamentului Republicii Moldova. În timpul discuţiilor pe marginea raportului, membrii CCA au constatat că, în general, conotaţia reflectării liderilor politici la majoritatea posturilor de televiziune a fost neutră, păstrîndu-se echilibrul între reflectarea pozitivă şi cea negativă. Totuşi, au fost atestate şi unele dezechilibre în conotaţia reflectării subiecţilor politici în cadrul emisiunilor de ştiri la posturile ”Accent TV” şi ”Jurnal TV”. Astfel, pentru nerespectarea pluralismului de opinii şi a principiului de informare din mai multe surse în cazul subiectelor conflictuale, ”Accent TV” şi ”Jurnal TV” au fost sancţionate cu avertizare publică.

Autoritatea de reglementare în domeniul audiovizualului a examinat mai multe solicitări de prelungire de drept a licenţei de emisie. După audierea rapoartelor de monitorizare generală a posturilor de radio „Aquarelle FM” şi „Albena” şi a postului de televiziune „TVC 21”, membrii CCA au decis prelungirea de drept a licenţelor de emisie pentru Casa Editorială „Independent Media” S.R.L., titulara postului de radio „Aquarelle FM”. Solicitările Societăţii Comerciale „NOI MEDIA DE SUD” S.R.L., titulara postului de radio „Albena”, şi Societăţii pe Acţiuni „COTIDIAN”, titulara postului de televiziune „TVC 21”, au fost amânate pentru precizări suplimentare.

În cadrul şedinţei, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a examinat proiectul Legii pentru modificarea şi completarea Legii nr. 260 din 27.07.2006 privind Codul audiovizualului al Republicii Moldova (iniţiativa legislativă nr. 77 din 27 februarie 2014 a unui grup de deputaţi). Prin proiectul înaintat se propune completarea art. 19 şi 28 ale Codului audiovizualului nr. 260 din 27.07.20106 cu noi prevederi care stabilesc: art. 19: ”Publicitatea şi teleshopping-ul vor fi difuzate în limba română în proporţie de 80% din timpul total rezervat acestor produse, iar 20% - pot fi difuzate în alte limbi, cu subtitrare obligatorie în limba română”; şi art. 28: ”Numărul canalelor de radio/televiziune retransmisie pe teritoriul Republicii Moldova în limba română în baza unei autorizaţii de retransmisie va constitui 80% din numărul total de canale retransmise în aceleaşi condiţii. Canalele retransmise în altă limbă decît limba română vor fi cu subtitrare în limba română”. În timpul discuţiilor, membrii CCA, analizând situaţia şi posibilităţile distribuitorilor de servicii aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova referitor la retransmisia mai multor posturi TV atât din spaţiul românesc, cît şi european, au propus expunerea într-o altă redacţie a art. 28, după cum urmează:

  • În cazul în care un post de televiziune este prezent avînd mai multe coloane sonore, obligatoriu va fi inclus spre retransmisie postul cu coloana sonoră în limba română (suplimentar, postul respectiv poate fi inclus şi având coloana sonoră în alte limbi).
  • În cazul în care un post de televiziune este prezent avînd mai multe variante de subtitrare, obligatoriu va fi inclus spre retransmisie postul cu titre în limba română (notă: în cazul în care un post de televiziune este difuzat avînd coloana sonoră în limba română, dar totodată este difuzat şi în altă limbă cu titre în limba română, va fi obligatoriu inclus spre retransmisie varianta cu coloana sonoră în limba română).
  • Cel puţin 50% din posturile retransmise din oferta serviciilor de programe a distribuitorilor de servicii vor constitui posturile în limba română.
  • Cel puţin 60% din posturile retransmise din oferta serviciilor de programe a distribuitorilor de servicii vor proveni din statele membre la Convenţia europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră.

Ca urmare a unei sesizări parvenite la CCA de la cetăţeanul C. Nunu, prin care informează că  posturile TV şi radio din ţară utilizează în mesajele difuzate formele de transcriere anacronice a localităţilor în ruseşte: Бельцы, Бричаны, Бутучаны, Кагул, Каприаны (Киприаны), Калараш, Кишинев, Дондюшаны, Единцы, Флорешты, Джуржилешты, neglijînd astfel legislaţia naţională privind ortografierea şi transcrierea corectă a numelor topice, instituţia de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale, în calitatea sa de garant al interesului public şi în scopul implementării obligaţiunii de protejare a spaţiului informaţional, patrimoniului lingvistic şi cultural-naţional, inclusiv a culturii şi limbilor minorităţilor naţionale, a recomandat: Radiodifuzorii aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova vor utiliza în cadrul serviciilor de programe difuzate denumirile oficiale şi corecte ale satelor, comunelor, oraşelor şi raioanelor, potrivit Legii privind organizarea administrativ-teritorială a Republicii Moldova, astfel încît să nu admită derogări de la prevederile legislaţiei în vigoare care reglementează scrierea în limba română şi a transcrierii în limba rusă a acestor denumiri”.

Informaţia completă despre şedinţa de astăzi poate fi găsită pe pagina web a Consiliului Coordonator al Audiovizualului, la rubrica Decizii curente.

Serviciul comunicare şi relaţii cu publicul