CCA și UN Women au convenit asupra unui plan de acțiuni comun și semnarea unui acord de colaborare

Joi ,Noiembrie 02, 2017 - 13:09

Dragoș Vicol, președintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului, a avut, pe data de 01 noiembrie 2017, o întrevedere cu Asya Varbanova, reprezentanta UN Women în Republica Moldova.

În cadrul discuțiilor, Dragoș Vicol a prezentat acțiunile Consiliului în promovarea valorilor egalității de gen, ca parte componentă a unei societăți deschise și democratice, materializate în monitorizările periodice pe care le desfășoară CCA la capitolul asigurării egalității de șanse și a accesului la servicii de programe.  De asemenea, a fost reiterat că în cadrul campaniilor electorale, Consiliul monitorizează posturile de televiziune și radio din punct de vedere al raportului gender, constatându-se cu regret un dezechilibru în defavoarea sexului feminin. CCA încurajează participarea multiplană a femeilor, în egală măsură cu bărbații, în toate sferele vieții publice și politice din țara noastră.

La rândul său, Asya Varbanova a menționat că UN Women elaborează o nouă strategie și un plan de acțiuni pentru Republica Moldova pentru anii 2018-2022, invitând Consiliul la o colaborare fructuoasă pe dimensiunea promovării egalității de șanse, a drepturilor femeilor și stopării violenței în familie.

Luând în considerare faptul că în perioada 25 noiembrie – 10 decembrie 2017 sunt marcate Zilele pentru Eliminarea Violenței împotriva Femeii și Susținerea Egalității de Gen, UN Women, în colaborare cu Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, a elaborat 6 spoturi video. Președintele Consiliului Coordonator al Audiovizualului și-a exprimat acordul de a propune în ședință publică recomandarea posturilor de televiziune și radio aflate sub jurisdicția Republicii Moldova de a mediatiza, cu titlu gratuit, respectivele spoturi sociale.

Totodată, CCA și UN Women au convenit asupra unui plan de acțiuni comun și semnarea unui acord de colaborare

Pentru trimestrul IV 2017, CCA a preconizează desfășurarea unui training pentru jurnaliști și editorii de la posturile TV și Radio privind consolidarea capacităților jurnaliștilor în reflectarea echidistantă și obiectivă a informațiilor privind minoritățile naționale, drepturile omului etc. În acest sens, Dragoș Vicol a venit cu solicitarea de participare a UN Women la training privind gender assestement, acțiune ce prezintă un interes sporit pentru CCA, fiind reflectată și în Planul de acțiuni pentru implementarea Acordului de asociere Republica Moldova – Uniunea Europeană 2017-2019.

Serviciul Comunicare și relații cu publicul