CCA A EXAMINAT RAPORTUL GENERAL DE MONITORIZARE PENTRU TURUL I ŞI TURUL II DE SCRUTIN

Vin ,Iulie 10, 2015 - 16:09

Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 10 iulie, în şedinţă publică. Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a examinat şi aprobat Raportul general de monitorizare a principalelor buletine informative ale posturilor de televiziune „Moldova-1”, „Prime”, ”Canal 3”, „Canal 2”, „Publika TV”, „TV 7”, ”Accent TV”, „PRO TV CHIŞINĂU”, „Jurnal TV”, ”N 4”, ”Realitatea TV”, ”Ren Moldova” şi ”RTR Moldova” la capitolul respectării Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale la alegerile locale generale din 14 iunie 2015 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova, turul I (09 mai – 14 iunie 2015) şi turul II (16 - 28 iunie 2015).

 Cel mai mediatizat subiect politic în turul doi de scrutin pentru alegerile locale din 28 iunie 2015 a fost D. Chirtoacă, fiind urmat de Z. Greceanîi, iar în cazul partidelor politice, PL a beneficiat de cel mai mare volum de reflectare, urmat de PSRM.

În cadrul discuţiilor pe marginea rapoartelor, membrii CCA au făcut o generalizare a celor două tururi de scrutin pentru alegerile locale generale din 14 şi 28 iunie 2015. Astfel, comparativ cu primele două perioade de reflectare a campaniei electorale (9-17 mai și 18-27 mai), în care CCA a constatat abateri grave și a aplicat 15 sancţiuni, în următoarele două perioade (28 mai – 6 iunie și 7-14 iunie) din primul tur de scrutin și în turul doi de scrutin (16-28 iunie) s-a atestat o ameliorare a situaţiei de reflectare a campaniei electorale la majoritatea posturilor de televiziune.

Totodată, membrii CCA au remarcat că mai există încă multe carenţe la capitolul reflectarea campaniilor electorale în mod echidistant, imparțial și obiectiv, de aceea Consiliul Coordonator al Audiovizualului preconizează, în cadrul seminarelor zonale pe care le va desfășura în trim. IV al anului 2015, cu participarea radiodifuzorilor şi distribuitorilor de servicii, să organizeze discuţii privind respectarea pluralismului politico-social şi de opinie în campaniile electorale.

Consiliul Coordonator al Audiovizualului a eliberat licenţă de emisie pentru postul de televiziune „Agro TV Moldova”, care îşi propune să devină prima televiziune specializată în promovarea agriculturii, mediatizînd evenimentele şi progresele înregistrate în această ramură strategică pentru ţara noastră, precum şi abordarea detaliată şi echidistantă a problemelor cu care se confruntă agricultorii. Postul TV va fi retransmis prin reţelele de cablu.        

CCA, în calitate de garant al interesului public şi de unică autoritate de reglementare a domeniului audiovizualului, dar şi întru executarea art. II pct. (3) din Legea nr. 28 din 05.03.2015 pentru modificarea şi completarea Codului audiovizualului al Republicii Moldova nr. 260-XVI din 27 iulie 2006, a aprobat conceptual proiectul Declaraţiei cu privire la asigurarea transparenţei proprietăţii.  Proiectul Declaraţiei va fi propus spre dezbatere publică şi, totodată, remis părţilor interesate, în vederea completării acesteia cu noțiuni referitor la asigurarea transparenţei proprietăţii.

Proiectul Declaraţiei cu privire la asigurarea transparenţei proprietăţii poate fi accesat pe pagina web a Consiliului Coordonator al Audiovizualului:  http://www.cca.md/.

Tot în cadrul şedinţei, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a decis organizarea, la începutul trimestrului IV al anului 2015, a trei seminare zonale pentru titularii licenţelor de emisie şi autorizaţiilor de retransmisie din zonele de centru, nord şi sud ale Republicii Moldova. Desfăşurarea acestor seminare au drept scop dezvoltarea unui dialog constructiv, o comunicare directă cu radiodifuzorii locali şi distribuitorii de servicii aflaţi sub jurisdicţia Republicii Moldova pentru a găsi şi oferi soluţii problemelor semnalate de actorii de pe piaţa audiovizuală.

Informaţia completă despre şedinţa publică de astăzi poate fi găsită pe pagina web a Consiliului Coordonator al Audiovizualului, la rubrica Decizii curente.

Serviciul Comunicare şi relaţii cu publicul