CCA A EXAMINAT RAPOARTELE PRIVIND RESPECTAREA REGULAMENTULUI DE REFLECTARE A CAMPANIEI ELECTORALE LA ALEGERILE PARLAMENTARE

Vin ,Decembrie 12, 2014 - 18:03

CCA a examinat rapoartele privind respectarea Regulamentului de reflectare a campaniei electorale la alegerile parlamentare, pentru perioada 23-30 noiembrie, şi general, pentru 20 octombrie – 30 noiembrie.

Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 12 decembrie, în şedinţă publică.

Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a  examinat Raportul privind respectarea Regulamentului de reflectare a campaniei electorale la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova în cadrul principalelor buletine informative ale posturilor de televiziune „Moldova-1”, „Prime”, „Publika TV”, ”Canal 3”, „Canal 2”, ”N 4”, „TV 7”, „PRO TV CHIŞINĂU”, „Jurnal TV”, ”Accent TV”, ”Euro TV”, ”RTR Moldova”, ”Ren Moldova”, 2014, întocmit de Direcţia monitorizare TV/Radio.

În cadrul discuţiilor pe marginea raportului, membrii CCA au evidenţiat faptul că postul de televiziune ”PRO TV CHIŞINĂU” este singurul radiodifuzor care, pe întreaga perioadă, a reflectat profesionist, echidistant şi imparţial campania electorală. În cazul postului public de televiziune ”Moldova-1”, în ultima perioadă de monitorizare, s-a constatat favorizarea a două partide politice – Partidul Liberal Democrat şi Partidul Democrat.

Posturile ”TV 7”, ”N 4” şi ”Euro TV” au promovat şi evidenţiat în continuare Partidul Liberat Democrat din Moldova şi liderul acestuia, Vladimir Filat.

Şi în ultima perioadă de monitorizare, raportul a atestat, la postul de televiziune ”Jurnal TV”, un dezechilibru între timpul de antenă indirect acordat PDM şi reflectarea doar într-o manieră negativă a respectivului partid politic şi a liderilor acestuia. De asemenea, ”Jurnal TV” s-a remarcat şi prin mediatizarea unui număr foarte mic de concurenţi electorali – 9, din totalul de 26 înscrişi în cursa pentru alegerile parlamentare.

”Ren Moldova” şi ”RTR Moldova” au reflectat campania electorală echilibrat, respectând pluralismul politic în ştiri.

Totodată, membrii CCA s-au arătat îngrijoraţi de situaţia alarmantă care persistă la posturile TV cu acoperire naţională: ”Prime”, ”Publika TV”, ”Canal 2” şi ”Canal 3”, care au continuat să favorizeze, pe durata întregii campanii electorale, Partidul Democrat din Moldova şi liderul acestuia – Marian Lupu.

Pentru derogările constatate de la Regulamentul privind  reflectarea campaniei electorale la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova, dar şi ţinând cont de gravitatea încălcărilor atestate, CCA a aplicat amendă maximă posturilor de televiziune: „Prime”, „Publika TV”, ”Canal 3” şi „Canal 2”, „Jurnal TV”, ”Euro TV” şi ”Accent TV”, iar posturilor TV ”N 4” şi ”TV 7” – amendă minimă. Postul public de televiziune ”Moldova-1” a fost sancţionat cu avertizare publică.

În cadrul şedinţei publice a fost examinat şi Raportul general privind respectarea Regulamentului de reflectare a campaniei electorale la alegerile parlamentare din 30 noiembrie 2014 în mijloacele de informare în masă din Republica Moldova în cadrul principalelor buletine informative ale posturilor de televiziune „Moldova-1”, „Prime”, „Publika TV”, ”Canal 3”, „Canal 2”, ”N 4”, „TV 7”, „PRO TV CHIŞINĂU”, „Jurnal TV”, ”Accent TV”, ”Euro TV”, ”RTR Moldova”, ”Ren Moldova”, pentru perioada 20 octombrie – 30 noiembrie. Este de menţionat că perioada de raport 20 octombrie – 30 noiembrie 2014 a fost constituită din 5 etape: 20-29 octombrie 2014, 30 octombrie – 08 noiembrie 2014 , 09-15 noiembrie 2014, 16-22 noiembrie 2014 şi 23-30 noiembrie 2014. Membrii CCA au aprobat, cu unanimitate de voturi, raportul de monitorizare a celor 13 posturi TV  la capitolul reflectarea campaniei electorale.

În discuţie au fost puse şi alte chestiuni ce ţin de activitatea radiodifuzorilor şi distribuitorilor de servicii, informaţii detaliate găsiţi pe pagina electronică a CCA, la rubrica Decizii curente.

 

Serviciul Comunicare şi relaţii cu publicul