CCA A DESFĂȘURAT PRIMUL SEMINAR LA CAHUL

Vin ,Septembrie 14, 2018 - 16:29

Consiliul Coordonator al Audiovizualului a desfășurat pe data de 13 septembrie 2018, în or. Cahul, seminarul zonal pentru radiodifuzorii locali și distribuitorii de servicii din regiunile de sud și centru ale Republicii Moldova.

La seminarul cu genericul „Contentul audiovizual – competiție, reglementare, creativitate și dinamica societală” au participat: Dragoș Vicol, președinte CCA; Rast’o Kuzel, expert independent al Consiliului Europei; Ion Groza, președintele raionului Cahul; Natalia Porubin, jurnalistă, coordonatoare de proiecte la Centrul de Investigații Jurnalistice; Victoria Puiu, comunicatoare UN Women Moldova; Denis Coțofan, Direcția Juridică, Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Rep. Moldova; Victorina Luca, membră a Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității; Vera Petuhov, directoare-adjunctă, Biroul Relațiilor Interetnice; membri și reprezentanți ai CCA; radiodifuzori locali și distribuitori de servicii din zonele de sud și centru ale Republicii Moldova.

Președintele CCA, Dragoș Vicol, a salutat asistența și a specificat că autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale supraveghează modul în care radiodifuzorii și distribuitorii de servicii respectă prevederile Codului audiovizualului, astfel încât interesul cetățeanului să fie pe primul plan. Totodată, dl Vicol a remarcat importanța adoptării Codului serviciilor media audiovizuale.

Ion Groza, președintele raionului Cahul, a declarat: „Mass-media are o mare influență asupra cetățeanului. Este important ca fiecare dintre noi să vină cu o abordare corectă și sănătoasă, pentru a contribui la cunoașterea adevărului”.

Rast’o Kuzel, expertul independent al Consiliului Europei, a prezentat modificările efectuate în Metodologia actualizată și revizuită de monitorizare a radiodifuzorilor aflați sub jurisdicția Republicii Moldova.

Natalia Porubin, coordonatoare de proiecte CIJ, a abordat aspectele etice în materialele jurnalistice care vizează copiii în situații de violență și abuz. În acest sens, dna Porubin a descris circumstanțele cu conotație negativă în care copilul are rolul de protagonist: accidente; suicid sau tentativă de suicid; abuz sexual; violență fizică sau psihică; infectare cu HIV/SIDA etc. Ulterior, jurnalista a enumerat reguli de bază privind normele etice în produsul media: protecția identității copilului aflat într-o situație cu caracter negativ; nediscriminarea copiilor și părinților acestora în funcție de etnie, stare socială, dizabilitate etc.

Victoria Puiu, comunicatoare UN Women Moldova, s-a referit la limbajul sexist în serviciile media audiovizuale. În acest context, au fost relatate exemple privind discriminarea prin limbaj și publicitate sexistă, prin care femeia sau bărbatul sunt prezentați drept obiecte sexuale în anumite situații umilitoare, afectându-le demnitatea umană.

Denis Coțofan, reprezentant al Centrului Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova, a vorbit despre principiile de prelucrare a datelor și interacțiunea legislativă dintre Legea privind accesul la informație și Legea privind prelucrarea datelor cu caracter personal. Prin urmare, dl Coțofan a prezentat o serie  de reguli în ceea ce privește realizarea materialelor mediatice despre datele cu caracter personal, subliniind că echilibrul între viața privată și libertatea de exprimare sau accesul la informație trebuie să fie respectat.

Artur Cozma, membru CCA, a menționat importanța protecției datelor cu caracter personal atât pentru persoanele publice, cât și pentru toți cetățenii țării. Totodată, dl Cozma a subliniat că pentru a fotografia sau a filma minorii este necesar acordul părinților.

Victorina Luca, membră a Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității, s-a referit la impactul xenofobiei într-o societate, ale cărei forme sunt rasismul și discriminarea. În cadrul discursului său, dna Luca a precizat că mass-media reprezintă o putere extraordinară și, totodată, un instrument crucial care poate fi folosit fie în detrimentul societății, fie în schimbarea conștiinței acesteia.

Vera Petuhov, directoare-adjunctă din cadrul Biroului Relațiilor Interetnice, și-a axat discursul pe facilitarea și extinderea dialogului intercultural în Republica Moldova, menționând că relațiile interetnice reprezintă un subiect sensibil. De aceea, este necesar ca statul să asigure și să garanteze drepturile fiecărui cetățean, păstrând cultura, tradițiile și limba vorbită, specifice etniei din care acesta face parte.

Urmare a discuțiilor, președintele CCA, Dragoș Vicol, a adus mulțumiri experților, radiodifuzorilor și distribuitorilor de servicii pentru implicare în cadrul seminarului. Totodată, comunicatorii au primit certificate de participare și informare a publicului.

Următorul seminar va avea loc vineri, 21 septembrie 2018, la Bălți, la care sunt așteptați radiodifuzorii locali și distribuitorii de servicii din regiunea de nord a Republicii Moldova.

Serviciul Comunicare și relații cu publicul