CCA a desfășurat primul seminar la Bălți

Mie ,Octombrie 04, 2017 - 09:32

Consiliul Coordonator al Audiovizualului a desfășurat, pe data de 29 septembrie, la Bălți primul seminar zonal pentru radiodifuzorii locali și distribuitorii de servicii din regiunea de nord a Republicii Moldova.

La seminarul cu genericul „Noile modificări la legislația audiovizuală – protecția consumatorului de programe și dezvoltarea produsului autohton” au participat președintele şi angajaţi CCA, Liuba CEBAN, fondator Linia Verde Prevenire Suicid și președinte Altruism Moldova; Olesea PEREAN, reprezentantul Oficiului Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului; Victorina LUCA, Laureat Master în Drept acreditat New York State University/Human Right Expert Attorney, și Ana Lucasova, reprezentantul filialei teritoriale nord a Asociației Surzilor din Republica Moldova ș.a.

Președintele CCA, Dragoș Vicol, a salutat asistența și dat asigurări că Consiliul Coordonator al Audiovizualului va fi și în continuare un partener de nădejde în soluționarea și depășirea tuturor problemelor cu care se confruntă radiodifuzorii locali și distribuitorii de servicii. CCA susține constant posturile de televiziune locale în realizarea produsului autohton prin concursurile de selectare a proiectelor de programe audiovizuale în vederea acordării resurselor financiare pentru producere din Fondul de susținere a radiodifuzorilor pe care le desfășoară anual. Astfel, în ședința din 27 septembrie CCA a anunțat un nou concurs. Totodată, președintele a amintit de noile modificări la Codul audiovizualului care vor intra în vigoare la 1 octombrie. Începând cu această dată, serviciile de programe de radio și televiziune cu acoperire națională vor asigura 8 ore de produs autohton pe tot parcursul zilei, dintre care cel puțin 6 ore din produsul autohton va fi difuzat în orele de maximă audiență, iar cel puțin 4 ore – în limba română. Radiodifuzorii care retransmit serviciile de programe ale unor posturi de radio sau TV din străinătate și nu vor avea 8 ore de produs autohton nu vor fi putea difuza spoturi publicitare.

Consiliul Coordonator al Audiovizualului, în activitatea sa, se ghidează în exclusivitate de prevederile Codului audiovizualului, dar în același timp, misiunea CCA-ului nu rezidă în a penaliza, ci de a găsi un echilibru ce ar converge spre cele mai importante momente care subscriu peisajului audiovizual în beneficiul consumatorilor de programe, dar și al dezvoltării produselor mediatice locale.

Liuba CEBAN, fondator Linia Verde Prevenire Suicid și președinte Altruism Moldova, a menționat că pentru persoanele cu risc, impactul produselor media audiovizuale este semnificativ, de aceea cei care prezintă știri despre suicid trebuie să fie de partea soluțiilor. În acest sens, a venit cu mai multe recomandări către radiodifuzori: de a crea produse mediatice de prevenire a suicidului, dat fiind faptul că zilnic există cel puțin 70-100 de consumatori vulnerabili; titlul nu trebuie să conțină senzații, să nu fie prezentate imagini de la fața locului și metoda de sinucidere;  de asemenea, nu poate fi enunțată cauza unui asemenea gest, deoarece, de cele mai multe ori, nu există doar una singură, ci mai multe; știrea trebuie să transmită emoții, compasiune, iar la sfârșit să fie inserate datele de contact la linia verde, pentru a oferi o șansă persoanelor vulnerabile la situații de risc

Olesea PEREAN, reprezentantul Oficiului Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului, a vorbit despre stereotipuri și prejudecăți ca  factori determinativi ai discriminării, accentuând rolul mass-media în general la promovarea drepturilor omului. Stereotipurile nasc prejudecăți și discriminare, iar efectele sunt invizibilitate, izolare, conflict, scăderea productivității, factori ce devalorizează persoana și diminuează gradul de acceptare în comunitate.

Ana LUCASOVA, reprezentantul filialei teritoriale nord a Asociației Surzilor din Republica Moldova, le-a solicitat radiodifuzorilor din mun. Bălți să producă mai multe emisiuni pentru persoanele cu deficiențe de auz și văz, iar unele programe să fie subtitrare și în limba rusă.

Victorina LUCA, Laureat Master în Drept acreditat New York State University/Human Right Expert Attorney, a abordat jurnalismul vs drepturile omului. Astfel, jurnalismul poate fi privit ca un drept uman sau ca un instrument de încălcare a drepturilor omului. Respectiv, jurnalistul este cel care decide: își folosesc profesia ca instrument de încălcare a drepturilor prin proliferarea discursului de ură, cu profil rasial, etnic, sau ca obligație și responsabilitate la apărarea drepturilor omului.

Victoria SON, șef adjunct Direcția Juridică și Reglementări, Consiliul Coordonator al Audiovizualului, s-a referit la noile modificări operate la Codul audiovizualului; Decizia cu privire la accesul persoanelor cu deficiențe de auz și văz la serviciile de programe audiovizuale și abrogarea Deciziei CCA nr. 21 din 26.02.2008; Modificarea și completarea Regulamentului cu privire la procedura și condițiile de eliberare a licențelor de emisie digitale și a autorizațiilor de retransmisie digitale pentru utilizarea multiplexurilor etc.

Elena CRÎȘMARU, șef Direcția Monitorizare TV, și-a axat discursul pe protecția copiilor; asigurarea echilibrului și pluralismului politic-social; respectarea condițiilor de plasare a publicității; neprezentarea informațiilor solicitate de către CCA; respectarea moralității și demnității umane etc.

Victor PULBERE, șef Direcția Control și Digitalizare, a menționat unele aspecte ale activității distribuitorilor de servicii, cum ar fi: formarea și respectarea ofertei serviciilor de programe retransmise de către distribuitorii de servicii; activitatea de retransmisie: practica și probleme etc.

Lidia VIZIRU, șef Direcția Licențiere și Autorizare, s-a referit la organizarea activității radiodifuzorilor în raport cu noile modificări la Codul Audiovizualului; respectarea termenilor de prezentare și execuție a deciziilor normative ale CCA; susținerea radiodifuzorilor în realizarea produsului autohton.

În cadrul discuțiilor, radiodifuzorii din zona de nord a Republicii Moldova au solicitat suportul CCA la înaintarea unei solicitări către Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media a Parlamentului pentru a modifica Codul audiovizualului cu o noțiune nouă: televiziunea locală, diferită ca gen de cea națională, dat fiind condițiile financiare și de activitate față de posturile de televiziune care activează în mun. Chișinău.

Discuții aprinse au suscitat și noțiunile de publicitate și teleshopping. Radiodifuzorii locali duc lipsă de publicitate sau dispun de puțină publicitate, pe când în Codul audiovizualului sunt prevăzute prevederi clare la difuzarea publicității.

Următorul seminar va avea loc joi, 05 octombrie, la Comrat, la care sunt așteptați radiodifuzorii locali și distribuitorii de servicii din regiunea de sud a Republicii Moldova.

Serviciul Comunicare și relații cu publicul