CCA a desfășurat cel de-al treilea seminar la Chișinău

Vin ,Octombrie 20, 2017 - 11:53

Consiliul Coordonator al Audiovizualului a desfășurat, pe data de 19 octombrie 2017, la Chișinău, cel de-al treilea seminar zonal pentru radiodifuzorii locali și distribuitorii de servicii din regiunea de centru a Republicii Moldova.

La seminarul cu genericul „Noile modificări la legislația audiovizuală – protecția consumatorului de programe și dezvoltarea produsului autohton” au participat peste 85 de titulari ai licențelor de emisie și autorizații de retransmisie care activează în municipiu și în împrejurimile Chișinăului, dar și din zonele de nord și sud ale țării.

Membrul CCA, Iurie COLESNIC, a salutat asistența și a moderat, împreună cu membrul CCA, Nicolae DAMASCHIN, lucrările seminarului.

Valeriu JEREGHI, directorul Centrului Național al Cinematografiei (CNC), a pledat pentru o colaborare între studiourile de film cu studiourile locale de televiziune. În toată Europa, studiourile care produc filme intră în coproducție cu studiourile de televiziune, aceasta ar fi o oportunitate, pe de o parte, pentru posturile TV de a acoperi produsul autohton, iar pe de alta, de a dezvolta industria noastră cinematografică. Dl Jereghi a specificat că cea mai mare problemă pentru cinematografia moldovenească este spațiul de difuzare. Foarte multe filme produse de studiourile de la noi, laureate ale festivalurilor internaționale și care ne-au dus faima în întreaga lume, sunt procurate și difuzate în alte state și mai puțin sau chiar deloc în țara noastră. De foarte multe ori, studiourile din străinătate care caută locații de filmare la noi vor să fie asigurați că premiera coproducțiilor cinematografice va avea loc și la un post autohton de televiziune. De asemenea, o astfel de colaborare ar contribui la promovarea filmelor artistice de lung metraj, filmelor istorice, filmelor documentare de lung și scurt metraj naționale pe piața audiovizuală autohtonă. Totodată, președintele Centrului Național al Cinematografiei a menționat că în prezent există o arhivă impunătoare de filme produse la Studioul „Moldova-Film”, dar și de alți producători moldoveni care nu este valorificată.

Președintele CCA, Dragoș VICOL, s-a alăturat audienței cu un mesaj de salut, în care a amintit de noile modificări la Codul audiovizualului care au intrat în vigoare la 1 octombrie. Începând cu această dată, serviciile de programe de radio și televiziune cu acoperire națională vor asigura 8 ore de produs autohton pe tot parcursul zilei, dintre care cel puțin 6 ore din produsul autohton va fi difuzat în orele de maximă audiență, iar cel puțin 4 ore – în limba română. Din această perspectivă, inițiativa maestrului Valeriu Jereghi este una benefică pentru radiodifuzori la fortificarea produsului autohton. Urmează a fi analizate posibilitățile unei astfel de colaborări, precum și implicarea Consiliului Coordonator al Audiovizualului în facilitarea cooperării între CNC și radiodifuzori.

Dragoș Vicol a declarat că mizează în continuare pe o anumită deschidere, pe o relație de parteneriat și colaborare bazată pe respect cu radiodifuzorii și distribuitorii de servicii, pentru a demonstra că domeniul audiovizualului din Republica Moldova este unul care, într-adevăr, își merită cu prisosință calificativul de puterea a patra și este unul din componentele forte ale mass-mediei, în general.

Liuba CEBAN, fondator Linia Verde Prevenire Suicid și președinte Altruism Moldova, a menționat că relatările din mass-media audiovizuală despre suicid pot influența atât pozitiv, cât și negativ comportamentul persoanelor vulnerabile și suicidare. Riscul unei sinucideri este mai mare atunci când prezentările și știrile oferă detalii despre metoda de suicid, descriu cazul ca unul senzațional și folosesc titluri și imagini dramatice sau care romanticizează suicidul. Descrierile scurte și la obiect ale cazurilor de suicid pot schimba și sensibiliza opinia publică, precum și demasca mituri, astfel oferind posibilitate persoanelor vulnerabile să ceară ajutor.

Olesea PEREAN, reprezentantul Oficiului Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului, a accentuat că cel mai important rol pe care îl are mass-media în relația cu nediscriminarea este educarea publicului, dezrădăcinarea prejudecăților și a stereotipurilor sau stoparea practicilor care perpetuează stereotipurile, asigurarea egalității și a drepturilor omului.

Victorina LUCA, Laureat Master în Drept acreditat New York State University/Human Right Expert Attorney, a abordat jurnalismul vs drepturile omului. Astfel, jurnalismul poate fi privit ca un drept uman sau ca un instrument de încălcare a drepturilor omului. Respectiv, jurnalistul este cel care decide: își folosesc profesia ca instrument de încălcare a drepturilor prin proliferarea discursului de ură, cu profil rasial, etnic, sau ca obligație și responsabilitate la apărarea drepturilor omului.

Victoria SON, șef adjunct Direcția Juridică și Reglementări, Consiliul Coordonator al Audiovizualului, s-a referit la noile modificări operate la Codul audiovizualului; Decizia cu privire la accesul persoanelor cu deficiențe de auz și văz la serviciile de programe audiovizuale și abrogarea Deciziei CCA nr. 21 din 26.02.2008; Modificarea și completarea Regulamentului cu privire la procedura și condițiile de eliberare a licențelor de emisie digitale și a autorizațiilor de retransmisie digitale pentru utilizarea multiplexurilor etc.

Elena CRÎȘMARU, șef Direcția Monitorizare TV, și-a axat discursul pe protecția copiilor; asigurarea echilibrului și pluralismului politic-social; respectarea condițiilor de plasare a publicității; neprezentarea informațiilor solicitate de către CCA; respectarea moralității și demnității umane etc.

Victor PULBERE, șef Direcția Control și Digitalizare, a menționat unele aspecte ale activității distribuitorilor de servicii, cum ar fi: formarea și respectarea ofertei serviciilor de programe retransmise de către distribuitorii de servicii; activitatea de retransmisie: practica și probleme etc.

Lidia VIZIRU, șef Direcția Licențiere și Autorizare, s-a referit la organizarea activității radiodifuzorilor în raport cu noile modificări la Codul Audiovizualului; respectarea termenilor de prezentare și execuție a deciziilor normative ale CCA; susținerea radiodifuzorilor în realizarea produsului autohton.

În cadrul discuțiilor, radiodifuzorii și distribuitorii de servicii prezenți la seminar au solicitat suportul CCA la înaintarea unei solicitări către Comisia cultură, educație, cercetare, tineret, sport și mass-media a Parlamentului pentru a se expune pe marginea modificărilor operate în Codul audiovizualului la capitolul sancțiuni, cu explicarea impactului final al aplicării respectivelor prevederi.

Discuții au suscitat și campania electorală la referendumul local privind revocarea domnului Chirtoacă Dorin din funcția de primar general al municipiului Chișinău din 19 noiembrie 2017. Astfel, pentru reflectarea echidistantă, imparțială și corectă a campaniei electorale la referendumul local, fiecare radiodifuzor care va reflecta campania electorală va prezenta la CCA o declaraţie privind politica editorială pentru campania electorală, iar cei care nu vor reflecta vor informa Consiliul despre neimplicarea în scrutinul electoral.

Așadar, seminarul de la Chișinău a încheiat șirul seminarelor zonale pentru titularii licențelor de emisie și autorizații de retransmisie organizate de Consiliul Coordonator al Audiovizualului, în cadrul cărora au fost abordate problemele ce țin de implementarea legislației audiovizuale, executarea deciziilor CCA etc. și care sunt o platformă de comunicare directă și eficientă cu radiodifuzorii și distribuitorii de servicii pentru a identifica și oferi soluții viabile problemelor semnalate de actorii de pe piața audiovizuală.

Serviciul Comunicare și relații cu publicul