CCA a desfășurat cel de-al doilea seminar la Comrat

Vin ,Octombrie 13, 2017 - 18:03

Consiliul Coordonator al Audiovizualului a desfășurat, pe data de 5 octombrie, la Comrat, cel de-al doilea seminar zonal pentru radiodifuzorii locali și distribuitorii de servicii din regiunea de sud a Republicii Moldova.

La seminarul cu genericul „Noile modificări la legislația audiovizuală – protecția consumatorului de programe și dezvoltarea produsului autohton” au participat membrii CCA, Artur Cozma și Dinu Ciocan, Liuba CEBAN, fondator Linia Verde Prevenire Suicid și președinte Altruism Moldova; Olesea PEREAN, reprezentantul Oficiului Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului; și Victorina LUCA, Laureat Master în Drept acreditat New York State University/Human Right Expert Attorney ș.a.

Membrul CCA, Artur Cozma, a salutat asistența și dat asigurări că Consiliul Coordonator al Audiovizualului are în vizor și încearcă să soluționeze problemele cu care se confruntă radiodifuzorii locali și distribuitorii de servicii. CCA, și anul acesta, a demarat concursul de selectare a proiectelor de programe audiovizuale în vederea acordării resurselor financiare pentru producere din Fondul de susținere a radiodifuzorilor, la care participă doar posturile locale de televiziune. Dl Cozma s-a referit și la noile modificări la Codul audiovizualului care au intrat în vigoare la 1 octombrie. Astfel, serviciile de programe de radio și televiziune cu acoperire națională vor asigura 8 ore de produs autohton pe tot parcursul zilei, dintre care cel puțin 6 ore din produsul autohton va fi difuzat în orele de maximă audiență, iar cel puțin 4 ore – în limba română. Radiodifuzorii care retransmit serviciile de programe ale unor posturi de radio sau TV din străinătate și nu vor avea 8 ore de produs autohton nu vor fi putea difuza spoturi publicitare.

Liuba CEBAN, fondator Linia Verde Prevenire Suicid și președinte Altruism Moldova, a menționat că diseminarea informației cu privire la semnele presuicidale, despre faptul că suicidul poate fi prevenit, ar putea salva la un moment dat o viață. De aceea, impactul produselor media audiovizuale este semnificativ, în special pentru persoanele cu risc.

Reprezentantul Oficiului Înaltului Comisar ONU pentru Drepturile Omului, Xenia Simciuc, s-a referit la rolul mass-mediei în promovarea egalității. Propagarea în presă a stereotipurilor duce adesea la confirmarea sau întărirea unor prejudecăți deja existente, care pot provoca comportamente exclusive, discriminatorii și rasiste în cadrul societății.

Victorina LUCA, Laureat Master în Drept acreditat New York State University/Human Right Expert Attorney, a abordat jurnalismul vs drepturile omului, evidențiind că promovarea jurnalismului de calitate va asigura accesul cetățenilor la informație de interes public, axată pe diversitate, egalitate și non-discriminare.

Victoria SON, șef adjunct Direcția Juridică și Reglementări, Consiliul Coordonator al Audiovizualului, s-a referit la noile modificări operate la Codul audiovizualului; Decizia cu privire la accesul persoanelor cu deficiențe de auz și văz la serviciile de programe audiovizuale și abrogarea Deciziei CCA nr. 21 din 26.02.2008; Modificarea și completarea Regulamentului cu privire la procedura și condițiile de eliberare a licențelor de emisie digitale și a autorizațiilor de retransmisie digitale pentru utilizarea multiplexurilor etc.

Victor PULBERE, șef Direcția Control și Digitalizare, a menționat unele aspecte ale activității distribuitorilor de servicii, cum ar fi: formarea și respectarea ofertei serviciilor de programe retransmise de către distribuitorii de servicii; activitatea de retransmisie: practica și probleme etc.

Desfăşurarea acestor seminare au drept scop dezvoltarea unui dialog constructiv, o comunicare directă cu titularii licenţelor de emisie şi autorizaţii de retransmisie pentru a găsi şi oferi soluţii problemelor semnalate de actorii de pe piaţa audiovizuală.

Următorul seminar va avea loc pe data de 19 octombrie, la Chișinău, la care sunt așteptați radiodifuzorii și distribuitorii de servicii din regiunea de centru a Republicii Moldova.

Serviciul Comunicare și relații cu publicul