CCA A DESFĂȘURAT CEL DE-AL DOILEA SEMINAR LA BĂLȚI

Vin ,Septembrie 21, 2018 - 13:54

Consiliul Coordonator al Audiovizualului a desfășurat pe data de 21 septembrie 2018, în mun. Bălți, seminarul zonal pentru radiodifuzorii locali și distribuitorii de servicii din regiunile de nord și centru ale Republicii Moldova.

La seminarul cu genericul „Contentul audiovizual – competiție, reglementare, creativitate și dinamica societală” au participat: Tatiana Buraga, membru CCA; Victoria Cecan, șefa Direcției monitorizare TV; Natalia Porubin, coordonatoare de proiecte la Centrul de Investigații Jurnalistice; Victoria Puiu, comunicatoare UN Women; Victor Macovei, controlor de stat superior, Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova; Victorina Luca, membră a Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității; reprezentanți ai CCA; radiodifuzori locali și distribuitori de servicii din zonele de nord și centru ale Republicii Moldova.

Tatiana Buraga, membru CCA, a salutat audiența și a menționat că autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale anual depune efort pentru a organiza astfel de seminare cu prezența unor experți ce vin să ofere sprijin și informații despre experiența proprie.

Victoria Cecan, șefa Direcției monitorizare TV, a abordat metodologia actualizată și revizuită de monitorizare a radiodifuzorilor, subliniind că programele de știri audiovizuale trebuie să încurajeze și să faciliteze exprimarea pluralistă a curentelor de opinii și să asigure o reflectare corectă, echilibrată și imparțială a campaniilor electorale. Totodată, dna Cecan a menționat că, în rezultatul revizuirii metodologiei de monitorizare pentru indicatorul tonalitate, care până în prezent se evalua în trei nivele, pozitiv (1), neutru (3) și negativ (5), s-a propus o nouă scală de evaluare: pozitiv (1), foarte pozitiv (2), neutru (3), negativ (4) și foarte negativ (5). Un alt aspect important ține de perioada scrutinului electoral, în care radiodifuzorii naționali sunt obligați să difuzeze programele de actualități, spoturile și dezbaterile electorale în limbaj mimico-gestual sau prin titrare sincron pentru accesibilitatea persoanelor cu deficiențe de auz și de vedere.  

Natalia Porubin, coordonatoare de proiecte CIJ, a descris importanța normelor deontologice în subiectele ce vizează copiii în situații cu conotație negativă. În acest context, jurnalista a informat radiodifuzorii privind respectarea regulilor în realizarea materialelor mediatice, prezentând succint cazuri concrete în care jurnaliștii au încălcat normele deontologice. Prin urmare, identitatea copilului aflat într-o situație cu caracter negativ trebuie să fie protejată. Minorii nu trebuie să fie discriminați pe motiv de rasă, etnie, funcția părinților etc. 

Victoria Puiu, comunicatoare UN Women Moldova, a abordat publicitatea sexistă în serviciile media audiovizuale, în care atât femeile, cât și bărbații sunt prezentați drept obiecte sexuale în anumite situații jenante. În acest sens, nu este asigurată egalitatea de gen, iar demnitatea umană este încălcată nemijlocit. Totodată, reprezentanta UN Women a vorbit despre utilizarea limbajului sexist în mass-media și a sugerat radiodifuzorilor să acționeze corect, conform prevederilor legislației, privind mediatizarea femeilor și bărbaților în presă.  

Victor Macovei, controlor de stat superior, Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal al Republicii Moldova, a relatat în discursul său despre persoanele identificabile în mod direct sau indirect și despre operațiunea de prelucrare a datelor cu caracter personal prin metode manuale și automatizate. Totodată, dl Macovei a prezentat o serie de principii în acest sens, specificând importanța confidențialității și securității a datelor cu caracter personal, dar și a scopului legitim stabilit. La diseminarea informațiilor accesibile publicului larg urmează să se țină cont de minimizarea datelor cu caracter personal, indiferent de volumul obținut și prelucrat în procesul de realizare a materialelor jurnalistice.

Victorina Luca, membră a Consiliului pentru Prevenirea și Eliminarea Discriminării și Asigurarea Egalității, s-a referit la importanța toleranței într-o societate și influența xenofobiei, care reprezintă frica sau ura față de străini și de necunoscut. În prezentarea sa, dna Luca a relatat esența rasismului și discriminării în etnia romă și populațiile de religii diferite – fenomene tot mai des întâlnite în rândul cetățenilor. Prin urmare, comunicatoarea a sugerat jurnaliștilor să evite toate stereotipurile legate de xenofobie, menționând că mass-media trebuie să filtreze orice tip de informație și să promoveze cultura diferitor etnii, pentru a crea o ambianță a societății. 

În cadrul seminarului au avut loc discuții directe între reprezentanții mass-media și comunicatori privind impactul negativ al informației asupra copiilor, respectarea datelor cu caracter personal și publicitatea sexistă în conținutul media. În acest sens, participanții au beneficiat de informații și materiale utile, care ulterior pot fi utilizate în scopul eficientizării și bunăstării domeniului audiovizual. 

Pe final de eveniment, Tatiana Buraga, membru CCA, a adus mulțumiri tuturor radiodifuzorilor, distribuitorilor de servicii și experților pentru participare și implicare în cadrul seminarului organizat.

Serviciul Comunicare și relații cu publicul