CCA A DEMARAT CONCURSUL PENTRU SUPLINIREA UNEI FUNCŢII VACANTE DE MEMBRU AL CO AL IPNA COMPANIA „TELERADIO-MOLDOVA”

Vin ,August 04, 2017 - 09:22

În temeiul art. 56 alin. 3 lit. a) din Codul Audiovizualului, la şedinţa publică a CCA din 21 iulie 2017, Consiliul Coordonator al Audiovizualului a anunţat, prin Decizia 16/108 (publicată în Monitorul Oficial al Republicii Moldova Nr. 277-288), Concursul pentru suplinirea unei funcţii vacante de membru al Consiliului de Observatori al Instituţiei Publice Naţionale a Audiovizualului Compania „Teleradio-Moldova” pentru candidaţii care îndeplinesc condiţiile art. 57 din Codul Audiovizualului.

La funcţia de membru al Consiliului de Observatori este în drept să candideze persoana care:

a) este cetățean al Republicii Moldova;

b) are studii superioare în unul din următoarele domenii: cultură, artă, cinematografie, jurnalism, drept, gestiunea financiară şi gestiunea întreprinderii comerciale, relații cu publicul, relații internaționale, domeniul academic, mass-media, inginerie;

c) cunoaşte limba de stat a Republicii Moldova;

d) nu are antecedente penale

e) nu are în ultimii 5 ani, în cazierul privind integritatea profesională, înscrieri cu privire la rezultatul negativ al testului de integritate profesională pentru încălcarea obligației prevăzute la art. 6 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 325 din 23 decembrie 2013 privind evaluarea integrității instituționale.

Funcţia de membru al Consiliului de Observatori este incompatibilă cu:

a) statutul de parlamentar, de membru al Guvernului, de membru al CCA;

b) calitatea de deţinător, direct sau indirect, de acţiuni sau părţi ale fondului statutar al societăţilor comerciale cu activităţi în domenii în care s-ar afla în conflict de interese cu calitatea de membru al Consiliului de Observatori;

c) statutul de salariat al instituţiei publice a audiovizualului sau al altui post de radio ori televiziune;

d) calitatea de membru de partid.

Criteriile de selecţie a candidatului pentru funcţia de membru al Consiliului de Observatori al instituţiei publice a audiovizualului:

- experienţă de muncă de cel puţin 5 ani în domeniul din care provine;

- profesionalism;

- corectitudine.

Termen de aplicare: 05.08.2017 – 21.08.2016, inclusiv.

Desfăşurarea concursului – audierile publice şi selectarea candidaţilor, va avea loc în cadrul unei  şedinţe publice a CCA, care, conform prevederilor Regulamentului cu privire la procedura de organizare a concursului pentru suplinirea funcţiei de membru al Consiliului de Observatori al instituţiei publice a audiovizualului, urmează să aibă loc în decurs a cel mult 20 zile de la data limită de prezentare a documentelor.

Candidații vor depune la sediul Consiliului Coordonator al Audiovizualului (str. Vlaicu Pârcălab nr. 46, mun. Chişinău) un dosar de participare la concurs, care va cuprinde curriculum vitae, cazier judiciar şi o fotografie 3x4.

Persoana de contact: Dorina Curnic, şef DGLAM.

Tel.: (022) 22 44 21; (022) 27 75 51

Decizia CCA nr. 16/108  din 21 iulie 2017 şi Regulamentul cu privire la procedura de organizare a concursului nominalizat pot fi găsite alăturat.