CCA a convocat Adunarea Generală pentru Măsurarea Cotelor de Audiență TV

Lun ,Octombrie 15, 2018 - 18:34

Consiliul Coordonator al Audiovizualului a desfășurat astăzi, 15 octombrie 2018, Adunarea Generală pentru Măsurarea Cotelor de Audiență TV.

Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale, în temeiul art. 661din Codul audiovizualului, a aprobat, prin Decizia nr. 25/168 din 09.10.2018, Regulamentul privind procedura și condițiile de organizare și desfășurare a licitației pentru selectarea companiei care efectuează măsurarea cotelor de audiență

În conformitate cu prevederile Regulamentului, în termen de 5 zile lucrătoare de la data adoptării, CCA a convocat Adunarea generală a tuturor părților interesate: radiodifuzori, agenții de publicitate, case de vânzări și clienți de publicitate, în vederea constituirii Adunării Generale pentru Măsurarea Cotelor de Audiență TV. 

La eveniment, în calitate de observatori din partea Consiliului, dar și de moderatori au participat membrii CCA, Veronica Cojocaru și Artur Cozma.

În cuvântul de salut, membrul CCA, Artur Cozma, a menționat că adoptarea Regulamentului privind procedura și condițiile de organizare și desfășurare a licitației pentru selectarea companiei care efectuează măsurarea cotelor de audiență este un eveniment major pentru piața audiovizuală din Republica Moldova. Acest regulament, împreună cu finalitatea lui – selectarea unei companiicare va măsura cotele de audiență, va stabili niște reguli de joc mai clare, ca în final, măsurătorul alessă ofere informații obiective, precise și corecte referitoare la audiență și cota de piață a radiodifuzorilor, precum și la stabilirea unor relații constructive între toți jucătorii de pe piața publicitară.

Membra CCA, Veronica Cojocaru, a prezentat principalele componente ale Regulamentuluireferindu-se și la dezbaterile publice pe care le-a desfășurat Consiliul în cadrul a 4 runde de ședințe cu radiodifuzorii, societatea civilă, agențiile de publicitate, casele de vânzări și clienții de publicitate și, totodată, accentuând că, practic, toate solicitările parvenite de la actorii interesați au fost incluse în Regulament.

Acest fapt a fost subliniat și în cadrul discuțiilor și dezbaterilor din cadrul evenimentului, radiodifuzorii menționând că propunerile înaintate se regăsesc în varianta finală a Regulamentului. 

Astfel, până pe data de 17 octombrie 2018, părțile interesate urmează să prezinte veniturile din publicitate TV în anul 2018, pentru ca pe data de 19 octombrie să fie selectați membrii Comisiei de licitație, care va fi alcătuită din 15 membri cu drept de vot, dintre care: 5 reprezentanți din partea a 5 radiodifuzori care au realizat cele mai mari venituri din publicitate TV în anul 2018, cu excepția veniturilor din publicitatea electorală, 5 reprezentanți din partea a 5 agenții de publicitate care au realizat cele mai mari venituri din publicitate TV în anul 2018, 5 reprezentanți: din partea a 3 clienți de publicitate locali care au alocat cel mai mare buget pentru publicitate TV în anul 2018 și din partea a 2 case de vânzări care au realizat cele mai mari venituri din publicitate TV în anul 2018 și 2 membri CCA fără drept de vot, în calitate de observatori. Din partea Consiliului, în calitate de observatori au fost desemnați membrii CCA, Veronica Cojocaru și Artur Cozma.

Serviciul Comunicare și relații cu publicul