CCA CONDAMNĂ ACŢIUNILE SUBVERSIVE ALE AUTORITĂŢILOR DIN UTA GĂGĂUZIA

Joi ,Octombrie 23, 2014 - 15:46

Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 23 octombrie, în şedinţă publică. Membrii CCA au supus unor critici dure proiectul Legii UTA Găgăuzia privind modificarea şi completarea Legii audiovizualului nr. 66-XXVIII/III din 10 iulie 2007 a UTA Găgăuzia, care este unul ilegal şi aduce atingere dreptului Consiliului Coordonator al Audiovizualului de a reglementa domeniul comunicării audiovizuale în regiunea găgăuză.

Prin acest proiect de lege, autorităţile din Găgăuzia vor să substituie atribuţiile legale ale Consiliului Coordonator al Audiovizualului şi ale Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Comunicaţii Electronice şi Tehnologia Informaţiei de a elibera licenţe de emisie, licenţe de utilizare şi autorizaţii de retransmisie, inclusiv pentru frecvenţe terestre, care sunt patrimoniu naţional (art. 12 din Codul Audiovizualului); să împuternicească Adunarea Populară a Găgăuziei cu atribuţiile de organ de monitorizare şi control al respectării de către radiodifuzori şi distribuitorii de servicii a prevederilor Legii UTA audiovizualului a Găgăuzia; să substituie competenţele legale ale CCA de a supraveghea respectarea prevederilor legislaţiei audiovizuale de către deţinătorii de licenţe de emisie şi autorizaţii de retransmisie; şi să instituie o altă procedură de alegere şi numire a membrilor Consiliului de Observatori ai Instituţiei Publice Regionale a Audiovizualului „Găgăuziya Radio Televizionu”, decît cea indicată de Codul audiovizualului al Republicii Moldova. Membrii CCA au calificat acţiunile autorităţilor găgăuze contrar competenţelor atribuite de normele legale, deoarece Legea privind statutul juridic special al Găgăuziei (Gagauz-Yeri) nu prevede dreptul de a emite şi a adopta legi care contravin Constituţiei şi legislaţiei Republicii Moldova, dar şi de a desfăşura activităţi de licenţiere a domeniului audiovizualului. Totodată, au atenţionat asupra faptului că Adunarea Populară a Găgăuziei încearcă să-şi asume nişte atribuţii de monitorizare a radiodifuzorilor, periclitând, în acest fel, activitatea instituţiilor audiovizuale care activează în baza licenţelor de emisie şi a autorizaţiilor de retransmisie eliberate de Consiliul Coordonator al Audiovizualului. În acest mod, încălcând atît legislaţia naţională, cât şi actele internaţionale la care Republica Moldova este parte, în special, Convenţia europeană cu privire la televiziunea transfrontalieră. De asemenea, membrii CCA au menţionat că prin acest proiect, autorităţile găgăuze încearcă să submineze suveranitatea şi integritatea teritorială a Republicii Moldova, drept care au decis să sesizeze Preşedinţia, Parlamentul, Guvernul, Procuratura Generală, Curtea Constituţională şi Serviciul de Informaţii şi Securitate despre iniţiativa de modificare şi completare a Legii audiovizualului a UTA Găgăuzia cu norme ilegale.

Autoritatea de reglementare în domeniul audiovizualului a aprobat, cu unanimitate de voturi, Raportul cu privire la activitatea Consiliului Coordonator al Audiovizualului din Republica Moldova în trimestrul III al anului 2014. Raportul va fi publicat pe pagina web a instituţiei.

În cadrul şedinţei, membrii CCA au decis să susţină solicitarea  Companiei Publice „Găgăuziya Radio Televizionu” privind organizarea unui concurs cu genericul „25 de ani ai televiziunii din Găgăuzia” pentru studiourile de televiziune din UTA Găgăuzia, raioanele Basarabeasca, Taraclia, Cimişlia şi Cahul şi să aloce din Fondul de susţinere a radiodifuzorilor suma solicitată de 45 780 de lei din suma totală de 95 780 de lei. Reprezentanţii companiei publice de radiodifuziune din Găgăuzia  au menţionat că acest concurs are drept scop promovarea celor mai importante lucrări televizate şi a profesioniştilor din domeniul audiovizual din regiune şi că la acesta vor participa doar radiodifuzori care îşi desfăşoară activitatea în baza licenţelor de emisie eliberate de Consiliul Coordonator al Audiovizualului. Membrii CCA le-au propus organizatorilor să premieze şi cea mai bună emisiune în limba găgăuză sau bulgară care propagă sau susţine tradiţiile populare a etniilor conlocuitoare în UTA Găgăuzia.

În discuţie au fost puse şi o serie de alte chestiuni ce ţin de activitatea radiodifuzorilor şi distribuitorilor de servicii, informaţii detaliate găsiţi pe pagina electronică a CCA, la rubrica Decizii curente.

 

Serviciul comunicare şi relaţii cu publicul