CCA A AVIZAT CAIETUL DE SARCINI AL IPNA COMPANIA „TELERADIO-MOLDOVA”

Joi ,Februarie 11, 2016 - 18:05

Consiliul Coordonator al Audiovizualului s-a întrunit astăzi, 11 februarie 2016, în şedinţă publică.

Autoritatea de reglementare în domeniul comunicării audiovizuale a examinat Caietul de sarcini al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2016. Printre priorităţi, Moldova 1 îşi propune să continue digitalizarea arhivei TV, lansarea MOLDOVA 2, post de televiziune generalist, care va difuza informaţii din domeniile: social, politic, cultură, sport, economie, va  emite zilnic şi va avea o arie naţională de acoperire, lansarea TV MOLDOVA INTERNAŢIONAL pe satelit, dar şi lansarea Radio MOLDOVA COPII, care  va asigura diversitatea de produse pentru toate categoriile de copii, va oferi emisiuni educative, cognitive, didactico-instructive, de divertisment, va promova Convenţia ONU cu privire la drepturile Copilului şi va reflecta problemele procesului instructiv-educativ etc. În cadrul dezbaterilor publice pe marginea Caietului de sarcini, membrii CCA au menţionat că acesta este unul ambiţios, dar realizabil, venind şi cu unele recomandări, printre care: digitalizarea arhivei radiodifuzorului public; majorarea programelor culturale şi educative; difuzarea a cel puţin 2 ediţii de ştiri pe parcursul unei zile de emisie, una în orele matinale, cu interpretare în limbaj mimico-gestual sau titrare sincron  pentru telespectatorii cu deficienţe de auz; oferirea timpilor de antenă partidelor de opoziţie şi extraparlamentare; producerea unor buletine informative în limbile minorităţilor conlocuitoare; realizarea unei emisiuni de cultivare a limbii române, majorarea numărului de campanii sociale de interes public etc.

Consiliul Coordonator al Audiovizualului a examinat autosesizarea preşedintelui CCA, Dinu CIOCAN, cu privire la difuzarea de către postul de televiziune „Euro TV” a filmului artistic „Border Lost”. Datele monitorizării au atestat că postul de televiziune „Euro TV” a difuzat, la data de 18 ianuarie 2016, ora 09:04:14, filmul artistic „Border Lost” (Frontiera Pierdută), însoţit de sigla AP, care conţine scene cu limbaj obscen, obscenităţi proliferate şi prin subtitrare în limba română. La difuzarea acestui film, „Euro TV” a comis derogări de la prevederile Codul audiovizualului, ale Deciziei CCA nr. 98 din  19.07.2012 Cu privire la clasificarea programelor audiovizuale în scopul protecţiei copiilor şi ale Legii nr. 30 din 07.03.2013 cu privire la protecţia copiilor împotriva impactului negativ al informaţiei, fapt pentru care a fost sancţionat cu avertizare publică.

În cadrul şedinţei, membrul CCA, N. Damaschin, s-a autosesizat cu privire la difuzarea, pe mai multe frecvenţe radio, a serviciului de programe al postului de radio Sputnik pe teritoriul Republicii Moldova.

Tot în cadrul şedinţei de astăzi, CCA a examinat modul de executare a Deciziei nr. 44/222 din 29 decembrie 2015, prin care Consiliul Coordonator al Audiovizualului a luat act de sesizările companiilor „Sony Pictures Television”, ,,SMG Moviel Limited”, ЗАО „Синемоушн Групп” şi a Asociaţiei Obşteşti „Asociaţia Naţională pentru Protecţia Creaţiei Intelectuale” cu referire la încălcarea dreptului de autor la difuzarea unor opere audiovizuale şi a obligat posturile de televiziune „MBC”, „N4” şi „TVC 21” să prezinte explicaţii şi dovada legală a dreptului de difuzare a operelor audiovizuale nominalizate în sesizări.

Instituţia de reglementare condamnă pirateria şi difuzarea ilegală a operelor de autor, în contextul problemei examinate, luînd în considerare faptul că art. 38 din Codul audiovizualului, unde sînt prevăzute ce fapte constituie contravenţii din domeniul audiovizualului pasibile de a fi sancţionate de către CCA, nu se regăseşte „încălcarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe”, membrii CCA au decis să remită organelor afacerilor interne competente sesizările şi dosarele respective, în conformitate cu Legea cu privire la dreptul de autor şi drepturile conexe nr. 139 din 02.07.2010, conform prevederilor  art. 96 „Încălcarea dreptului de autor şi a drepturilor conexe” şi art. 400 „Organele afacerilor interne” din Codul contravenţional nr. 218 din 24.10.2008.

Totodată, CCA a avertizat public postul de televiziune „N4” pentru neprezentarea informaţiei solicitate.

Informaţia completă despre şedinţa publică de astăzi poate fi găsită pe pagina web a Consiliului Coordonator al Audiovizualului, la rubrica Decizii curente.

Serviciul Comunicare şi relaţii cu publicul